دوفصلنامه مدیریت مدرسه

نشریه مدیریت مدرسه با هدف نشر نظریه‌های نوین و نتایج پژوهش‌های اصیل و دستاوردهای علمی، مقاله‌های علمی‌پژوهشی را در رشتۀ‌ مدیریت آموزشی و تمام جنبه‌های رهبری و مدیریت مدارس منتشر می‌کند.
مجله در اساس با مباحث بهبود عمل رهبری و مدیریت در کلاس‌های درس، مدارس و سایر مؤسسات آموزشی ارتباط دارد و در سطح فردی و سازمانی، مسائل و مشکلات اصلی رهبری و مدیریت مدارس و آموزشگاه‌ها را بررسی و کاوش خواهد کرد.
هیئت تحریریۀ مجله از مقالات علمی‌پژوهشی (با راهبردهای تحقیقی کمی، کیفی و ترکیبی) که در یکی از موضوعات مرتبط با مدیریت آموزشی نوشته شود و از ارزش علمی لازم برخوردار باشد، برای بررسی استقبال می‌کند.
مقالۀ ارسالی باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده(گان) باشد؛ ازاین‌رو، مقالات ترجمه‌ای، ترویجی و مروری بررسی نمی‌شوند.
هیئت تحریریۀ مجلۀ مدیریت مدرسه موارد ارسالی ذیل را به‌صورت ویژه و خارج از نوبت بررسی خواهد کرد:
1) مقالاتی که در جست‌وجوی دیدگاه‌های انتقادی، جایگزین و بازفهم موضوعات رهبری آموزشی و مدیریت مدرسه باشند.
2) مقالاتی که در گسترش و تعمیق درک ما از مسائل اساسی مرتبط با رهبری و مدیریت آموزشی، تغییر و بهبود عملکرد مدیران مدارس مشارکت داشته باشند.
3) مقالاتی که توسط سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران آموزش‌وپرورش نوشته شده و ارتباط بین پژوهش، نظریه و عمل را به‌خوبی ترسیم کرده باشند.

مقالات پر بازدید

شماره جاری: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396  XML

1

تاثیر عوامل ساختاری رهبری معنوی مدیران مدارس بر معنویت در سازمان با نقش میانجی عدالت سازمانی در بین دبیران

  صفحه 61-79
  سید جمال بارخدا؛ محمد اسدی؛ محمد امجد زبردست
 

 

2

بررسی اصول و روش‌های برقراری انضباط در مدارس متوسطه از نظر کادر اداری

  صفحه 21-40
  جمال سلیمی؛ رضا قاسمی
 
3

شناسایی ابعاد و سنجش وضعیت مؤلفه‌های بهسازی معلمان مقطع متوسطه (مورد: استان تهران)

  صفحه 41-60
  مهری غنی زاذه گرایلی؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان
 
4

نقش رهبری تحول آفرین در سلامت سازمانی مدارس: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی

  صفحه 80-101
  امیر حسین کیذوری
 
5

مطالعه کیفی تجارب دبیران از تعامل با مدیران مدارس

  صفحه 120-140
  امید مرادی؛ ناصر شیربگی
 
مطالب مرتبط