پروپوزال تاثیر شخصیت بزه دیده بر مسئولیت کیفری بزه کار

دانلود فایل

در قانون و حقوق کیفری ایران عوامل تشدید و تخفیف مسئولیت کیفری بزه کار بیان شده نظیر عواملی چون تعدد و تکرار جرم که در بحث تشدید مجازات مطرح است و عواملی مانند همکاری بزهکار با مراجع قضایی، از عوامل تخفیف محسوب می شود، لکن تاثیرشخصیت بزه دیده هم به لحاظ تخفیف مجازات بزهکار و هم از جهت تشدید مجازات بزهکار موثر به نظر میرسد. مثلا توهین به افراد می تواند حسب شخصیت فرد بزه دیده مجازاتهای متفاوت در پی داشته باشد. توهین بزهکار، گاهی به شهروند است گاهی به کارمند، گاهی به مراجع تقلید و گاهی به رهبری است. در تمام موارد توهین یک جرم است، اما مجازاتها متفاوت می باشد. علت تشدید و تخفیف، شخصیت بزه دیده در موارد فوق الاشعار است. از سوی دیگر در جرائمی چون قتل نیز شخصیت افراد بزه دیده (مقتول) چون مجنون بودن، کافر بودن، مرتد بودن، مهدورالدم بودن نیز در کیفیت مجازات موثر است. این پایان نامه به موارد تاثیر شخصیت بزه دیده در مجازات بزهکار می پردازد….

مطالب مرتبط