Islam, Gender, and Democracy in Comparative Perspective

رابطه میان سکولاریسم، دموکراسی، دین و تساوی جنسیتی در دموکراسی‌های غربی همواره محل چالش و نزاع بوده است و در کشورهای مسلمان اوضاع پیچیده‌تری نیز دارد. مسأله حقوق زنان برای اغلب صاحب‌نظران غربی معیاری برای سنجش جوامع مسلمان در عصر دموکراسی و لیبرالیسم قلمداد می‌شود. خصوصاً پس از بیداری اسلامی (بهار عربی)، این مسأله محل تقابل آزادی‌خواهان طرفدار دموکراسی‌های سکولار و مخالفان مذهبی تساوی کامل زنان شده است.
این کتاب با نگرشی نقادانه و رویکردی مقایسه‌ای، به طرح نظرات و آرای متفاوت و متضاد پیرامون مسأله اسلام و حقوق زنان می‌پردازد و ضمن ارائه نظرات محققان و اندیشمندان حوزه‌های مرتبط، روابط پیچیده میان دین، سکولاریسم، دموکراسی، قانون و تساوی جنسیتی را بررسی و راهکارهای عملی شدن این پیوند را بیان می‌کند.. این کتاب با 512 صفحه در ماه آوریل 2017 توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده و Jose Casanova و ‎ Jocelyne Cesari در آن کوشیده اند تا به بررسی این موضوعات با در نظر گرفتن کشورهایی چون ترکیه، تونس،فرانسه،هند، سنگال، اندونزی، مالزی، ایران و مراکش بپردازند. معرفی کتاب ها لزوما به معنای تایید محتوای آن‌ها نیست.

این کتاب را میتوانید از گروه همیار پژوهش تهیه نمایید.

 

مطالب مرتبط