اعطای بورسیه فوق دکتری: مطالعات تحقیقی پیشرفته تاریخی در حوزه معماری و هنرهای اسلامی

برنامه معماری اسلامی آقاخان در دانشگاه هاروارد برای ارائه تحقیقات پیشرفته‌ تاریخی در حوزه معماری و هنرهای اسلامی داوطلب می‌پذیرد و بیشتر متمایل به جذب داوطلب از کشورهای اسلامی در جهت حمایت از این تحقیقات در تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی اسلامی می‌باشد.
پروژه‌های تحقیقاتی در سالنامه‌ برنامه آقاخان به نام “مقرنس: سالنامه‌ فرهنگ‌های تصویری جهان اسلام” منتشر می‌گردد.
پذیرفته‌شدگان امکان استفاده از کتابخانه و موزه دانشگاه هاروارد را جهت انجام پروژه‌های خاص تحقیقاتی خواهند داشت.

منبع : IRIC

مطالب مرتبط