پروژه‌ تحقیقاتی «اسلام، حکومت ملی مدرن و جنبش‌های فرا‌ملی»

🔰 فراخوان طرح‌های پیشنهادی

این پروژه که توسط بنیاد گردا هنکل آلمان حمایت می‌شود، جنبش‌های سیاسی در جهان اسلام در سطوح ملی و فرا‌ملی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. مطالعات تاریخی و پروژه‌ها در حوزه‌های دینی، فرهنگی و علوم سیاسی نیز پشتیبانی می گردند. این برنامه به طور خاص، نگاهی ویژه به پویایی بین آموزه‌های اسلامی، جهت‌گیری‌های اسلامی، ملی، فرا‌ملی و محیطی دارد. حوزه‌های تحقیقاتی فردی عبارتند از:
1. نظام‌های اسلامی تاریخی و معاصر جامعه و حکومت
2. مفاهیم جنبش‌های ملی و بین‌المللی و ملی‌گرایی در تمدن اسلامی
3. بنیاد‌گرایی اسلامی یا آزادی اسلامی؟
4. جنبش‌های جامعه‌ مدنی فرا‌ملی در جهان اسلام
5. دولت‌های اسلامی در نظام جهانی بین‌المللی

🔸 مهلت ارسال پروپوزال: 16 مه 2018

 

مطالب مرتبط