سومین کنفرانس بین المللی معماری و برنامه ریزی شهری

این کنفرانس روزهای 19 تا 21 دسامبر ۲۰۱۸ در شهر درسدن آلمان برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

Important Dates

Submission Aug. 20, 2018

Notification 20-40 days after the submission

Publication 30-60 days after the final edition

Conference Dec. 19-21, 2018

 

مطالب مرتبط