کنفرانس علمی مدیریت ، اقتصاد و بازاریابی

این کنفرانس روزهای 12 تا 13دسامبر ۲۰۱۸ در شهر درسدن آلمان برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

 

International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Dresden 2018, Germany (IAC-MEM 2018 in Dresden)

Conference Program Dates

Wednesday – Thursday, December 12 – 13, 2018

Venue

Hotel – Art’otel Dresden
Ostra Allee 33, 01067 Dresden, GERMANY

About the Conference

International Academic Conference in Dresden 2018 is an important international gathering of scholars, educators and PhD students. IAC-MEM 2018 will take place in conference facilities located in Dresden, the touristic, business and historic center of Germany.

Conference language: English language

Conferences organized by the Czech Institute of Academic Education z.s.

The selected articles from IAC-MEM conferences in 2018 will be published in Special Issue of journal “Economies”, (ISSN 2227-7099). Papers dealing with sustainable growth, development economics, political economics, natural resources, poverty and inequality, or in a wider economic aspect are welcome. All papers will go through strict double-blind peer-review.
Deadline for manuscript submissions: 31 December 2018

Conference Topics

Conference Topics – Management, Economics and Marketing

Management

Management consulting, Management education, training and development, Natural sciences and business, Organizational behavior, Research methods, Social sciences and business, Technology and innovation management, Risk management, Critical management, Management of transport and telecommunications

Economy

Economic growth, Economic strategy, International business, Law and business, Macroeconomics, Microeconomics, Managerial economics, Economic of transport and telecommunications, Economic of web portals

Marketing

Marketing strategy, Marketing company 

And other

Submission Guidelines

Submissions of Full Paper will be accepted until November 5, 2018. All submissions must be entirely original, not previously published, and must not be under concurrent consideration or scheduled for presentation elsewhere. All papers must be submitted electronically by sending an e-mail to the conference chair (info@conferences-scientific.czor using the submission / contact form.

EN Personal data will be stored according to the Law on the Protection of Personal Data (Act No. 101/2000 Coll., On the protection of personal data).

CZK Osobní údaje budou uchovávány dle Zákona o ochraně osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

All submissions must be typed according to the Paper template: http://www.conferences-scientific.cz/download/

All submissions must include a Title, Authors (names, affiliations, e-mails of all authors), an Abstract (no more than 200 words) and 3-4 Keywords. Paper submissions should not exceed 25 pages, including the Abstract, text body (Introduction, Theory, Methods, Findings, Discussion, Conclusions and Implications), Tables, Figures and References.

All submissions will be reviewed. Selection for inclusion in the conference program will be based upon quality, originality, and relevance, in the judgment of the review process. All accepted papers will be published in the “Proceedings of IAC in Dresden 2018”, ISBN 978-80-88203-09-4.

Authors submitting papers agree that if accepted at least one author will attend the conference. In the extraordinary case of non-attendance, the corresponding author registered to the conference will receive the proceedings and the proofs of conference participation by mail.

Your submission should contain the following:

Paper title

Name, institute affiliation, mailing address, and email address for all authors

Abstract

Keywords

Conference Topic

Introduction

Body of paper

Tables, figures, etc. in their proper position in the paper (if applicable)

Conclusion

References

Acceptance

Within two weeks of receiving your full paper we will email to you a notification of acceptance or rejection. If accepted, additional conference and registration-specific information will be included.

All accepted papers will be published in the:

“Proceedings of IAC in Dresden 2018”, ISBN 978-80-88203-09-4.

and indexed in:

– National Library of the Czech Republic

– Google books

– EBSCO (will be assessed)

Your Presentation

Please bring your presentation on a USB flash drive or PC-compatible CD/DVD disc. 

Each presentation room will be equipped with a laptop and data projector for PowerPoint presentations. Transparency projectors are not provided.

Conference Program

Conference Registration and Information Desk

The Registration and Information Desk will be open on Wednesday.

Presentation Schedule

Wednesday – parallel panels are organized into thematic streams

Thursday – the Guided city tour of Dresden

 

PLEASE NOTE THAT THIS SCHEDULE MAY BE SUBJECT TO CHANGE

Detailed program of the conference will be available the last week in November.