دومین همایش بین المللی طراحی ، ساخت و اتوماسیون مکانیکی

این کنفرانس روزهای 23 تا 25 نوامبر ۲۰۱۸ در دانشگاه خلیفه شهر ابوظبی امارات عربی متحده برگزار خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

محورهای کنفرانس در ادرس زیر موجود است:

http://www.ismdma.org/cfp.html