سمپوزیوم بین المللی Endoscopic Ultrasonography

این سمپوزیوم روزهای 1 تا 2 دسامبر ۲۰۱۸ در شهر بانکوک تایلند برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.