سیزدهمین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی بین رشته ای دانشگاه گرانادا

این کنفرانس روزهای 21 تا 22 فوریه ۲۰۱۸ در شهر گرانادا اسپانیا برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط