سیزدهمین کنفرانس بین المللی ارتباطات و شبکه

این کنفرانس روزهای 20 تا 22 اکتبر ۲۰۱۸ در شهر چنگدو در چین برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

Topics

 • Wireless Communications and Networking
 • Next Generation WLAN
 • Big Data Network
 • Cloud Communications and Networking
 • Ad-hoc and Sensor Networks
 • Satellite and Space Communications and Networking
 • Optical Communications and Networking
 • Information and Coding Theory
 • Multimedia Communications & Smart Networking
 • Green Communications & Computing
 • Signal Processing for Communications
 • Network and Information Security
 • Machine-to-Machine and Internet of Things
 • Communication QoS, Reliability & Modeling
 • Cognitive Radio and Networks
 • Smart Internet of Things Modeling
 • Pattern Recognition and Image Signal Processing
 • Digital Audio and Video Signal Processing
 • Antenna and Microwave Communication
 • Radar Imaging and Target Recognition
 • Video Coding and Image Signal Processing

مطالب مرتبط