فراخوان سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران

جامعه بزرگ ایران همواره تحولات و تغییرات متنوعی را تجربه نموده است لیکن در سده اخیر با مطالبات گسترده ای روبرو شده که در نتیجه آن فرصت ها و آسیب هایی نیز پدیدار گشته است. سرعت، تنوع و چندلایه بودن این تغییرات در دهه های اخیر الزاماتی را برای سیاستگذاران اجتماعی فراهم می کند تا این مسیر را به صورت منظم رصد و با پرداختن به آسیب ها، روند امکان شناسی در بهبود شرایط جامعه را جستجو کنند. در این راستا، طی دو دهه اخیر همایش آسیب های اجتماعی ایران در دو نوبت (1380 و 1391) توسط انجمن جامعه شناسی ایران برگزار و نتایج آن در چهارده جلد کتاب منتشر شد.

هم اینک انجمن جامعه شناسی ایران و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در نظر دارند «سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران» را با همکاری مراکز علمی پژوهشی، سازمان ها و نهادها در بهار 1397 برگزار نماید.

این همایش کانونی به منظور بحث و تبادل نظر وضعیت آسیب ها و فرصت ها و راهکارها و توصیه های سیاستی است که می تواند به تقلیل و تعدیل آسیب ها کمک کند.

بدینوسیله از اساتید، صاحب نظران و پژوهشگران ارجمند دعوت می شود با مشارکت و ارائه مقالات بر اساس محورها و موضوع های اعلام شده در این رخداد علمی سهیم باشند.

محورهای پیشنهادی

 • 1. دستاوردهای  مفهومی ـ نظری و رویکرد تاریخی ـ تحلیلی به آسیب های اجتماعی؛
 • 2. وضعیت موجود آسیب های اجتماعی؛
 • 3. سبب شناسی آسیب های اجتماعی، آثار و پیامدهای آن؛
 • 4. روند تغییرات و تحولات آسیب های اجتماعی در دهه های اخیر و آینده نگری آن؛
 • 5. ارزیابی سیاستگذاری ها، برنامه ها و ساختار مدیریت آسیب های اجتماعی؛
 • 6. راهکارهای پیشگیری، مداخله، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی؛
 • 7. شناسایی بسترها، فرصت های موجود و امکان سنجی آن در کاهش آسیب ها؛
 • 8. تحولات جهانی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن.

موضوعهای پیشنهادی

 • 1. آسیبهای خانواده (همسرآزاری، خشونت خانگی، طلاق، باهم باشی و …)
 • 2. آسیب های جامعه زنان (خشونت علیه زنان، زنانه شدن فقر، تن فروشی و …)
 • 3. آسیب های شهری و سکونتگاهی (آسیب های ناشی از حاشیه نشینی، مسکن نابهنجار، تکدی گری و …)
 • 4. آسیب های کودکان، نوجوانان، جوانان، سالمندان (کودکان کار و خیابان، کودک¬آزاری، دختران فراری، ازدواج کودکان، رفتارهای جنسی کودکان و نوجوانان، سالمندآزاری و …)
 • 5. آسیب های حوزه سلامت اجتماعی و روانی (بحران هویت، آنومی، خودکشی، خودآزاری و …)
 • 6. بزهکاری، جرم و جنایت (وندالیسم، قتل، سرقت، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن و …)
 • 7. اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (اعتیاد و قاچاق مواد مخدر سنتی و صنعتی، پیامدهای اعتیاد و …)
 • 8. آسیب های نوپدید (اعتیاد اینترنتی، آسیب های فضای مجازی و …)
 • 9. آسیب های اقتصادی (قاچاق کالا، فساد اداری و جرایم مالی و اقتصادی، پول شویی و …)
 • 10. رفتارهای جنسی نابهنجار (انحرافات جنسی، رفتارهای پرخطر جنسی و …)
 • 11. فراتحلیل آسیب های اجتماعی در هر یک از موضوعات دهگانه فوق.

زمانبندی همایش

مهلت ارسال چکیده: 25 اسفند ماه 1396

مهلت ارسال اصل مقالات: پایان اسفندماه 1396

برگزاری همایش: 25 و 26 اردیبهشت ماه 1397

نشانی دبیرخانه: تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال، کوچه شاهد، پلاک 8، طبقه پنجم، مرکز تحقیقات مطالعات زنان دانشگاه تهران

تلفن: 88391566 – 88392320

از نویسندگان محترم درخواست می شود جهت ارسال مقاله به سایت همایش به آدرس https://socialpathology3.ut.ac.ir  مراجعه و بعد از ثبت نام؛ چکیده مقاله ارسالی خود را از طریق آیکون «ارسال و پیگیری مقاله»، ارسال کنند.

 

مطالب مرتبط