نشریه پژوهش های جامعه شناسی معاصر

نشریه پژوهش های جامعه شناسی معاصر یک نشریه با رویکرد علمی – پژوهشی است،فصلنامه تلاش می کند ضمن پایبندی به رسالت انتخاب و انتشار مقالات حاصل از پژوهش های درخور و شایسته در حوزه های مختلف جامعه شناسی فعالیت نماید.سابقه گروه علوم اجتماعی این دانشگاه به سال 1370 برمی گردد. صاحب امتیاز این فصلنامه دانشگاه بوعلی سینا است و ساختار نیروی انسانی آن شامل مدیر مسؤول، سردبیر، مدیر داخلی و کارشناس اجرایی است.در چینش هیات تحریریه نشریه سعی شده است علاوه بر همکاران از دانشگاه بوعلی سینا از دانشگاه های مطرح در حوزه جامعه شناسی(دانشگاه تهران،تبریز،اصفهان،فردوسی،مازندران و…) اساتیدی با مرتبه علمی بالا و حسن شهرت علمینیز حضور داشته باشند.انتشار این فصلنامه از سال 1392 آغاز شده است و در حال حاضر بصورت دو فصلنامه منتشر می گردد.

شماره جاری: دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1396  XML

پژوهشی

1

رسانه، درونی‌سازی هنجارها و تصور از بدن: مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه گیلان

  صفحه 1-27
  محمدامین کنعانی؛ فاطمه رزاقی
 
2

اقدام پژوهی مشارکتی: زمینه‌ساز کنش ارتباطی در حوزه‌های عمومی‌

  صفحه 29-60
  زهرا ماهر؛ علی ربانی
 
3

زنان و مهاجرت به شهر همدان، تعیین‌کننده‌ها و پیامدهای آن

  صفحه 61-83
  نصیبه اسماعیلی؛ حسین محمودیان
 
4

مطالعه‏‌ی جامعه‌‏شناختی ارتباط تعامل و تأثیر اجتماعی با مصرف غذاهای غیرخانگی مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز

  صفحه 85-108
  توکل آقایاری هیر؛ محمد عباس زاده؛ ابراهیم محمدپور
 
5

بررسی نسلی تأثیر دینداری بر ارزشهای خانوادگی سنتی و مدرن در شهر تهران

  صفحه 109-132
  فاطمه مدیری؛ محمدصادق مهدوی
 
6

تعیین نقش متغیرهای ارتباطی در پیش‌بینی طلاق عاطفی

  صفحه 133-151
  خسرو رشید؛ آزاده مرادی
 
مطالب مرتبط