معرفی چند پایگاه درخصوص پروپوزال و پایان نامه های لاتین

لینک های زیر مربوط به چند پایگاه مهم پروپوزال و پایان نامه می باشد.

http://wwwlib.umi.com/dissertations

http://www.collectionscanada.ca/thesescanada/index-e.html

http://www.tren.com

http://www.diplomica.com/welcome.html

http://www.dissertation.com

http://www.ndltd.org

http://www.aau.org/datad

مطالب مرتبط