پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

این کنفرانس روزهای 16 تا 17 اسفند 1396 برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط