فراخوان مقاله برای کنفرانس با موضوع «مهاجران و دین»

حدود یک دهه است که ملی‌گرایی و مهاجرت موضوع روز مباحث و چشم‌انداز‌های سیاسی در اروپا می‌باشد. برگزارکنندگان این کنفرانس، موضوعات پیشنهادی را به دیدگاه‌های حقوقی و طبقه‌بندی نهایی افراد به عنوان پناهنده یا مهاجر محدود نمی‌کنند، بلکه به دنبال ارائه‌ دیدگاه‌های کسانی هستند که به دنبال پناهندگی بوده و درگیر این روند هستند تا به عنوان پناهنده شناخته شوند و البته تمرکز اصلی بر روی دین در این حوزه می‌باشد.

🔸 زمان: 27 و 28 سپتامبر 2018
🔹 مکان: دانشگاه اوترخت، هلند
♦️ مهلت ارسال چکیده: 9 آوریل 2018

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

 

مطالب مرتبط