نشریه زیست فناوری

نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس در حوزه های مختلف زیست فناوری منتشر می شود.این نشریه در ابتدا با نام “علوم و فناوری های زیستی مدرس”به صورت دو فصلنامه از پاییز 89 به چاپ رسید و پس از دریافت درجه‌ی علمی-پژوهشی در تاریخ 1391/7/12 تحت عنوان “زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس”به کار خود ادامه داد.در حال حاضر مقالات مروری ،کامل پژوهشی و کوتاه پژوهشی با داوری توسط افراد خبره را مد‌نظر قرار می‌دهد. مقاله مروری فقط از پژوهشگران مجرب مسلط به موضوع مقاله ،که دارای تالیفاتی در آن زمینه هستند ،پذیرفته می شوند.

شماره جاری: دوره 8، شماره 3، پاییز 1396  XML

مقاله استخراج شده از پایان نامه

1

بررسی احتمال حضور جهش‌ها در اگزون‌های 8، 9 و 30 ژن MYH7 در بیماری HCM در استان چهارمحال و بختیاری Uncorrected Proof//

صفحه 1-10
طیبه ربانی نیا؛ راضیه پوراحمد؛ ارسلان خالدی فر؛ شهربانو پرچمی؛ مرتضی هاشم زاده

کامل پژوهشی

2

بررسی محاسباتی ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و دامنه میزبانی آنزیم‌های موثر در تولید و تجمع لیپید در قارچ‌های روغنی Uncorrected Proof//

صفحه 40-50
نجمه فرمانبر؛ علی اکبر حدادمشهدریزه؛ جعفر همت

مقاله استخراج شده از پایان نامه

3

بررسی باکتری های تجزیه کننده نفت خام همراه در دوکفه ای Crassostrea gigas جمع آوری شده از خلیج فارس (ناحیه ساحلی بندرعباس) Uncorrected Proof//

صفحه 30-40
زینب بیات؛ مهدی حسن شاهیان؛ مجید عسکری
4

بهینه سازی استفاده از شربت ذرت برای تولید اندوگلوکانازII نوترکیب در مخمر متیل دوست Uncorrected Proof//

صفحه 50-60
سید مجتبی جعفری منش؛ حمید راشدی؛ ساره ارجمند؛ سیدامید رعنایی سیادت

کامل پژوهشی

5

بهینهسازی فاکتورهای مؤثر در رشد باکتری Escherichia coli تولیدکننده پروتئین نوترکیب βNGF با استفاده از روش سطح پاسخ Uncorrected Proof//

صفحه 60-70
پوریا غلامی تیلکو؛ زهرا حاجی حسن؛ نوید نظری؛ حمید مقیمی

مقاله استخراج شده از پایان نامه

6

اثر مکمل ویتامینC بر سمیت اکسیدانی ناشی از مصرف مزمن اتانول در چشم. Uncorrected Proof//

صفحه 90-100
پریسا حسنین؛ سعید شاکری

کامل پژوهشی

7

پتریدیش آزمایشگاهی استاندارد بر اساس داده های Uncorrected Proof//CLSI

صفحه 100-110
لیلا یاحقی؛ محمد فاطمی مطلق

مقاله استخراج شده از طرح پژوهشی

8

بررسی عملکرد تالاب مصنوعی در حذف کروم توسط گیاه نی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) Uncorrected Proof//

صفحه 80-90
محمد حسین صیادی اناری؛ فرزانه ارثیا؛ فهیمه نصرت آبادی

کامل پژوهشی

9

بررسی تولید زیستی و اثر ضد باکتریایی نانو ذرات نقره تولید شده بوسیله عصاره متانولی گیاه دارویی میخک هندی (Syzygium aromaticum) Uncorrected Proof//

صفحه 110-120
سودابه مفاخری؛ فاطمه دهقان نیری؛ مریم میرحسینی

مقاله مستقل

10

بررسی قدرت ایمنی زایی واکسن ژنتیکی DNA علیه بیماری نیوکاسل درواکسیناسیون جوجه های عاری از پاتوژنUncorrected Proof//

صفحه 140-150
معصومه فیروزامندی؛ حسن معینی؛ سید داوود حسینی؛ ثنا غفاری؛ منیژه ساریخانی

مقاله استخراج شده از طرح پژوهشی

11

بررسی اثر عوامل محیطی بر فرایند تجمع و فیبریل زایی پروتئین کاپا-کازئین Uncorrected Proof//

صفحه 130-140
علی صالح زاده؛ امیر آراسته

مقاله استخراج شده از پایان نامه

12

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و تعیین محتوای فنولی اندامهای زعفران Uncorrected Proof//

صفحه 160-170
فاطمه زرین کمر؛ سمیه تاجیک؛ وحید نیکنام
مطالب مرتبط