فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران

مجله علوم انسانی در رشته های مختلف علوم انسانی بصورت جنگی از پاییز 1369 چاپ و منتشر شد. .در سال 1375موفق به کسب درجه علمی -پژوهشی گردید و از بهار سال 1380 بر اساس سیاست وزارت علوم ؛ مبنی بر تخصصی شدن مجلات، در سه رشته حقوق، مدیریت و جغرافیا انتشار یافت که تا مهر 1388 ادامه داشت .

– از مهر 1388براساس سیاست جدید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای تخصصی شدن مجلات؛ به مجله مدرس علوم انسانی (مدیریت) مجوز چاپ مجله با عنوان تخصصی جدید داده شد؛ که براساس آن مجله مدرس علوم انسانی ویژه مدیریت، از این پس با عنوان ” فصلنامه علمی -پژوهشی مدرس علوم انسانی -پژوهشهای مدیریت در ایران” منتشر خواهد شد.

مجله تخصصی پژوهش های مدیریت در ایران با مجوز انتشار شماره:48320 به تاریخ:14/6/91 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود.

– حیطه اختیارات نشریه: این نشریه، حق رد یا قبول، ویراستاری مقالات و حق چاپ و تکثیر را برای خود محفوظ می‏دارد.

*** مقالات ارسال شده از دانشجویان یا فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری می بایست توسط استاد همراه (طی نامه کتبی) تأیید شده باشد.

شماره جاری: دوره 21، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-284  XML
1

گروه‌بندی معیارهای تصمیم‌گیری در صورت وجود همبستگی با به‌ کارگیری رویکرد پوشش مجموعه

  صفحه 1-23
  مقصود امیری؛ مجتبی آقایی
 
2

زمان‌بندی کارکنان موقت با بهره‌وری متغیر

  صفحه 25-47
  محمد اکبری
 
3

طراحی نظام پایش و ارزشیابی برای خط‌مشی‌های وزارت علوم

  صفحه 49-71
  علیرضا حسین بیگی؛ لطف الله فروزنده دهکردی؛ حسن دانایی فرد؛ علی اصغر پورعزت
 
4

ارائه مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار کاربران الکترونیکی مبتنی‌بر تکنیک‌های وب‌کاوی

  صفحه 73-95
  انیس فرشیان عباسی؛ محمد فتحیان؛ ابراهیم تیموری
 
5

تحلیلی بر روند پژوهش‏های بازاریابی در ایران

  صفحه 97-119
  علی حیدری؛ علیرضا والی پور؛ بهناز بختیاری
 
6

بررسی نقش دیدگاه منبع محوری به منابع انسانی بر توسعه عملکرد صادراتی

  صفحه 121-137
  فرشته فیاض؛ محمد صادق علی پور
 
7

چارچوب به‌کارگیری مدیریت ریسک در محیط فازی در پیاده‌سازی مهندسی ارزش پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: بندر خرمشهر)

  صفحه 139-166
  امین زمانی؛ مصطفی خانزادی؛ محمد سعید جبل عاملی؛ مهرداد سرهادی
 
8

بررسی تأثیر مربیگری سازمانی بر رفتارهای غیرمولد فردی در محیط کار: نقش میانجی جو سازمانی مثبت

  صفحه 167-191
  آذین اسماعیلی؛ فرج اله رحیمی؛ مهدی نداف
 
9

شناسایی اصول منابع انسانی شبکه‌سازِ مؤثر در عملکرد شرکت بر مبنای رویکرد ترکیبی: تحلیل نقش انعطاف‌پذیری راهبردی و عدم قطعیت محیطی

  صفحه 193-215
  داود فیض؛ بهنام گلشاهی
 
10

تأثیر پایگاه‌های قدرت اجتماعی برند بر رفتار خرید؛ با میانجی سطح درگیری ذهنی محصول مصرف‌کننده

  صفحه 217-241
  سیدنجم الدین موسوی؛ عبداله ساعدی
 
11

نقش مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی در پیش‌بینی دلبستگی کاری

  صفحه 243-261
  محسن یعقوبی؛ نورمحمد یعقوبی
 
12

طراحی و تبیین مدل نظریه جنجال سازمانی: پیش‌آیندها، مداخله‌گرها و راهبردهای کنش (مورد مطالعه- شرکت پشتیبانی امور دام کشور)

  صفحه 263-284
  جهان عبدی؛ محمد جواد حضوری؛ محمدعلی سرلک؛ علی قربانی
 
مطالب مرتبط