تحقیقات دکتری و فوق دکتری مؤسسه‌ مطالعه‌ اختلافات دینی و قومی ماکس پلانک

مؤسسه‌ مطالعه‌ اختلافات دینی و قومی ماکس پلانک در نظر دارد تا از میان متقاضیان برای چهار موقعیت پژوهشی در سطوح دکتری و فوق دکتری انتخاب نماید. متقاضیان می‌بایست فارغ‌التحصیل یکی از رشته‌های انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، جغرافیا و یا رشته‌های مرتبط با علوم اجتماعی باشند. دو موضوع پژوهشی پیرامون تجزیه و تحلیل آماریِ تطبیق مهاجران در جامعه و دو موضوع دیگر پیرامون تقسیم‌شدن سیاسی و اقتصادی قومیت‌ها در آلمان و انگلیس است.
مرکز ماکس پلانک توسط دولت فدرال آلمان پشتیبانی مالی می‌شود.

اطلاعات بیشتر در این زمینه را در سایت اینترنتی این مرکز مشاهده نمایید.

مطالب مرتبط