سومین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته و مهندسی فرآیند

این کنفرانس در روزهای 17 تا 19 دسامبر 2019 ژيیان چین برگزار خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط