فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری

پژوهش‌های تجربی حسابداری فصلنامه‌ای است  علمی- پژوهشی با دسترسی آزاد که با رسالت توسعه‌ دانش و پژوهش حسابداری در کشور، به انتشار مقاله‌های پژوهشی درحوزه حسابداری مبادرت می‌کند. مقالات با رویکرد تجربی/ آرشیوی، آزمایش، بین رشته ای/ انتقادی، بازارپایه، پیمایش و مدل سازی که از ویژگی اصالت و نوآوری برخوردار باشند، در اولویت بررسی و انتشار خواهند بود. مهم ترین حوزه های مورد تاکید برای انتشار مقاله ها به شرح زیر می‌باشد:

• پژوهش های تجربی حسابداری در بازار سرمایه و بازار پول

  • پژوهش های تجربی در حسابرسی و اطمینان بخشی

• پژوهش های تجربی در گزارشگری مالی و راهبری شرکتی

شماره جاری: دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، زمستان 1396، صفحه 1-233  XML


1

اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام با توجه به سطح شفافیت شرکتی

  صفحه 1-31
  جواد شکرخواه؛ قاسم بولو؛ عاصم حضرتی
 
2

رقابت بازار محصول و حق الزحمه حسابرسی: با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی

  صفحه 33-52
  محمد مرادی؛ فاطمه محقق
 
3

تاثیر کاربرد ارزش منصفانه در گزارش های مالی در بهبود ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

  صفحه 53-72
  سمیرا حاجی کرمانی؛ محمود معین الدین؛ فروغ حیرانی
 
4

بررسی ارتباط دارایی های نامشهود با گزارشگری سرمایه انسانی: شواهد تجربی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  صفحه 73-92
  الهام حسنی آذر؛ علی رحمانی
 
5

نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار سنجش اجتناب مالیاتی یا مدیریت سود افزایشی ؟

  صفحه 93-116
  فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ فاطمه السادات فخاری
 
6

آزمون رابطه مدیریت سود واقعی و رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  صفحه 117-145
  صابر شعری؛ میثم احمدوند؛ ریحانه لاریجانی
 
7

بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریتی بر خطای پیش بینی سود

  صفحه 147-164
  ساسان مهرانی؛ منصور طاهری
 
8

مدل‌سازی و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی با استفاده از سودهای کل حسابداری و پیش‌بینی شده توسط مدیران

  صفحه 165-190
  سجاد نقدی؛ غلامحسین اسدی؛ علیرضا فضل زاده؛ محمد نوفرستی
 
9

رابطه جریان های نقدی عملیاتی مدل 5 بخشی و جریان های نقدی بازده سرمایه گذاریهای مبتنی بر مدل 4 بخشی صورت جریان وجوه نقد با پایداری سود

  صفحه 191-212
  یداله تاری وردی؛ احمدرضا مددپور
 
10

بررسی تاثیر ‌نظام راهبری شرکت بر ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام شرکت‌ها

  صفحه 213-233
  غلامرضا کردستانی؛ رامین قربانی؛ نیکو خوانساری
 
مطالب مرتبط