کراس چک (CrossCheck) چیست

امروزه با توجه به حجم بالای تولید مقاله، اصالت (Originality) نقش مهمی دارد. در سال های اخیر شرکت Ithentication نرم افزار جدیدی که قابلیت بررسی اصالت متن را دارد به بازار ارایه کرد و اکثر مجلات علمی معتبر زیر مجموعه الزویر از خدمات این نرم افزار استفاده می کنند. آرم زیر در صفحه اول ورود به ارسال مقاله(ees.elsevier) بیانگر استفاده از نرم افزار کراس چک (cross check) برای بررسی اصالت مقاله می باشد.

خیلی از متن ها خصوصا در مقدمه از سایر متون استفاده شده و این مسئله احتمال رد شدن مقاله در مراحل اولیه توسط ادیتور اصلی ژورنال را بشدت بالا می برد. در خیلی از بررسی ها مشابهت بالای ۲۰ % باعث بازگرداندن مقاله و یا رد شدن مقاله می گردد.