راهنمای نگارش مقالات مروری

مقالات ارسالی قبلا در مجلات و همایش های دیگر چاپ یا ارائه نشده باشند. مقاله بایستی حداکثر در 12 صفحه و در نرم افزار Word در صفحه ای با حاشیه 3 سانتیمتر از بالا و 2/5 سانتی متر از پایین و طرفین و فاصله بین سطرها single تایپ گردد. ابتدای هر پاراگراف بدون فرورفتگی باشد. تصاویر و جداول در داخل متن مقاله و در جای اصلی خود قرار گیرند. بدنه اصلی مقاله مروری به ترتیب شامل مقدمه، ترکیب نتایج و نتیجه گیری است. اجزای مقاله مروری بطور خلاصه ارائه شده است:

1- عنوان مقاله
2- نام و نام خانوادگی نویسندگان
3- آدرس نویسندگان
اسامی نویسندگان بدون عنوان مانند دکتر و … باشد. مسئول مکاتبات با ستاره * مشخص گردد. آدرس نویسندگان دقیقاً مطابق دانشگاه یا سازمان مربوطه بوده و نیازی به آوردن مدرک یا مقطع تحصیلی نمی باشد. برای آدرس های تکراری شماره جداگانه تعریف نشود برای مثال اگر نویسنده چهارم با نویسنده اول دارای آدرس مشترک هستند هردو با شماره 1 مشخص شوند. آدرس دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی بصورت زیر می باشد:
گروه …، واحد ….، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر، ایران

4- چکیده
چکیده مقاله مروری شامل دو بخش اصلی است: مسأله و هدف مطالعه در حد یک جمله و تشریح بخشهای مختلف تشکیل دهنده مقاله در حد یک جمله که جمله آخر نتیجه گیری و جهت گیری آینده پژوهشها را در حیطه مورد نظر نشان میدهد. متن چکیده تا 250 کلمه بصورت یک پاراگراف بدون بخش بندی باشد. در عنوان، چکیده و کلمات کلیدی تا حد ممکن از کلمات و واحدهای اندازه گیری انگلیسی استفاده نشده و معادل فارسی آنها استفاده شود. همچنین اسامی علمی گیاهان، جانوران و باکتری ها اگر بصورت لاتین آورده می شوند بصورت ایتالیک باشند. متن چکیده تا 250 کلمه بصورت یک پاراگراف بدون بخش بندی (مانند زمینه و هدف و …) باشد.
5- کلمات کلیدی (حداکثر 6 کلمه و با ویرگول از هم جدا شوند.

6- مقدمه
در حد یک پاراگراف که زمینه و هدف مطالعه را بیان میکند. هدف میتواند در ابتدای پاراگراف یا انتهای پاراگراف قرار گیرد. پس از تشریح زمینه مسأله، خود موضوع مطالعه اغلب بصورت چند پرسش مطرح میشود که هر پرسش در بخش ترکیب نتایج پاسخ داده میشود.

7- ترکیب نتایج (بصورت عنوانهای مختلف در ارتباط با بخشهای مختلف موضوع )
این بخش که اصلی ترین بخش بدنه مقاله است سعی دارد با تدوین مفروضه ها، خلق پرسشها، ترکیب نتایج مطالعات قبلی و ارزشیابی انتقادی آنها به یک جمع بندی جامع و آینده نگر از ادبیات پژوهش در دسترس نایل شود. این بخش شامل عنوان بندیهای مجزایی است که پرسشهای مطرح شده در بخش مقدمه یا مفهوم این پرسشها میتوانند این عنوانها را تشکیل دهند. تعداد عنوانها به پیچیدگی مسئله پژوهش بستگی دارد. با وجود این، مؤلفان نباید مسئله خود را آنقدر گسترده در نظر بگیرند که قادر به جمع بندی مطالب و ارزشیابی انتقادی از آنها و ارائه راهکار نباشند. مولفه های تشکیل دهنده مقالات مروری می تواند به شیوه های متعددی آرایش شود.

8- نتیجه گیری
در این بخش خلاصه نتایج مطالعات قبلی ترجیحا بصورت یک جدول ارائه میشوند. سپس در راستای هرف مطالعه به بیان آنچه قبلا بیان شده پرداخته می شود. در پایان نیز جهت گیری آینده پژوهشها مطرح میشود.

9- منابع
منابع در متن مقاله با عدد داخل پرانتز ارجاع داده شوند و در انتها به ترتیب حروف الفبای فامیل نویسنده اول مرتب شوند. توجه شود که ابتدا منابع فارسی و در ادامه منابع انگلیسی قرار داده شود و شماره گذاری به صورت پیوسته باشد

مطالب مرتبط