راهنماي نگارش مقالات مروري

مقالات ارسالي قبلا در مجلات و همايش هاي ديگر چاپ یا ارائه نشده باشند. مقاله بایستی حداکثر در 12 صفحه و در نرم افزار Word در صفحه ای با حاشیه 3 سانتیمتر از بالا و 2/5 سانتي متر از پایین و طرفین و فاصله بین سطرها single تايپ گردد. ابتداي هر پاراگراف بدون فرورفتگي باشد. تصاوير و جداول در داخل متن مقاله و در جای اصلی خود قرار گیرند. بدنه اصلي مقاله مروري به ترتيب شامل مقدمه، تركيب نتايج و نتيجه گيري است. اجزاي مقاله مروري بطور خلاصه ارائه شده است:

1- عنوان مقاله
2- نام و نام خانوادگی نویسندگان
3- آدرس نویسندگان
اسامی نویسندگان بدون عنوان مانند دکتر و … باشد. مسئول مکاتبات با ستاره * مشخص گردد. آدرس نویسندگان دقیقاً مطابق دانشگاه یا سازمان مربوطه بوده و نیازی به آوردن مدرک یا مقطع تحصیلی نمی باشد. برای آدرس های تکراری شماره جداگانه تعریف نشود برای مثال اگر نویسنده چهارم با نویسنده اول دارای آدرس مشترک هستند هردو با شماره 1 مشخص شوند. آدرس دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی بصورت زیر می باشد:
گروه …، واحد ….، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر، ایران

4- چكيده
چكيده مقاله مروري شامل دو بخش اصلي است: مسأله و هدف مطالعه در حد يك جمله و تشريح بخشهاي مختلف تشكيل دهنده مقاله در حد يك جمله كه جمله آخر نتيجه گيري و جهت گيري آينده پژوهشها را در حيطه مورد نظر نشان ميدهد. متن چکیده تا 250 کلمه بصورت یک پاراگراف بدون بخش بندی باشد. در عنوان، چکیده و کلمات کلیدی تا حد ممکن از کلمات و واحدهای اندازه گیری انگلیسی استفاده نشده و معادل فارسی آنها استفاده شود. همچنین اسامی علمی گیاهان، جانوران و باکتری ها اگر بصورت لاتین آورده می شوند بصورت ایتالیک باشند. متن چکیده تا 250 کلمه بصورت یک پاراگراف بدون بخش بندی (مانند زمینه و هدف و …) باشد.
5- کلمات كليدی (حداکثر 6 کلمه و با ویرگول از هم جدا شوند.

6- مقدمه
در حد يك پاراگراف كه زمينه و هدف مطالعه را بيان ميكند. هدف ميتواند در ابتداي پاراگراف يا انتهاي پاراگراف قرار گيرد. پس از تشريح زمينه مسأله، خود موضوع مطالعه اغلب بصورت چند پرسش مطرح ميشود كه هر پرسش در بخش تركيب نتايج پاسخ داده ميشود.

7- تركيب نتايج (بصورت عنوانهای مختلف در ارتباط با بخشهای مختلف موضوع )
اين بخش كه اصلي ترين بخش بدنه مقاله است سعي دارد با تدوين مفروضه ها، خلق پرسشها، تركيب نتايج مطالعات قبلي و ارزشيابي انتقادي آنها به يك جمع بندي جامع و آينده نگر از ادبيات پژوهش در دسترس نايل شود. اين بخش شامل عنوان بنديهاي مجزايي است كه پرسشهاي مطرح شده در بخش مقدمه يا مفهوم اين پرسشها ميتوانند اين عنوانها را تشكيل دهند. تعداد عنوانها به پيچيدگي مسئله پژوهش بستگي دارد. با وجود اين، مؤلفان نبايد مسئله خود را آنقدر گسترده در نظر بگيرند كه قادر به جمع بندي مطالب و ارزشيابي انتقادي از آنها و ارائه راهکار نباشند. مولفه های تشکیل دهنده مقالات مروری می تواند به شیوه های متعددی آرايش شود.

8- نتيجه گيري
در این بخش خلاصه نتایج مطالعات قبلی ترجیحا بصورت یک جدول ارائه میشوند. سپس در راستای هرف مطالعه به بیان آنچه قبلا بیان شده پرداخته می شود. در پایان نیز جهت گیری آینده پژوهشها مطرح میشود.

9- منابع
منابع در متن مقاله با عدد داخل پرانتز ارجاع داده شوند و در انتها به ترتیب حروف الفباي فامیل نويسنده اول مرتب شوند. توجه شود که ابتدا منابع فارسي و در ادامه منابع انگلیسي قرار داده شود و شماره گذاري به صورت پیوسته باشد

مطالب مرتبط