عنوان پایان نامه را چطور پیدا کنیم؟

ابتدا حوزه مورد علاقه تان را مشخص کنید، سپس مقالات به روز را در این راستا مطالعه کنید، با مطالعه آنها حتما ایده هایی به ذهنتان خواهد رسید، سعی کنید چیزی را به آنها اضافه کنید، بعضی روشها را ترکیب و یا از ابزارهای متفاوت استفاده کنید.

انتهای مقالات و خصوصا فصل پنجم پایان‌نامه ها و در قسمت پیشنهادهای آتی، نویسنده یکسری ایده را برای محققین بعدی پیشنهاد داده، میتوانید آنها را به موضوع پژوهش او اضافه کنید و ادامه و توسعه دهنده کار او باشید. بدین صورت شما به راحتی یک عنوان دارید. بنابراین حتما از کتابخانه دانشگاه تان استفاده و پایان‌نامه ها را مطالعه کنید.

حتما در جلسات دفاع شرکت کنید، این کار علاوه بر اینکه شما را با نحوه داوری و داورها آشنا خواهد کرد، باعث می‌شود ایده هایی هم به ذهن شما برسد، دست حتما یادداشت برداری کنید. حتی المقدور در کنفرانس ها هم شرکت کنید. ایده های خوبی رد و بدل میشود.

در نهایت از استادان راهنمایی بگیرید. نه اینکه از آنها انتظار پیشنهاد موضوع داشته باشید، بلکه موضوعی را که به ذهنتان رسیده را با کمک ایشان هماهنگ کنید.

مطالب مرتبط