عدالت با مایکل سندل: پرداخت عادلانه؟

آیا باید به ستاره ها و ستاره های ورزشی باید بیش از کارگران خدمات پرداخت شود؟ آیا پرداخت منصفانه با عرضه و تقاضا تعیین می شود؟ در این بیانیه از برنامه بی بی سی “عادلانه و جامعه بزرگ”، ساندل Michael J. Sandel از پرداخت ستاره فوتبال معروف برای بررسی معنی عدالت با مخاطبان استودیوی لند استفاده می کند.

ویدئو در آپارات:
 

 

ویدئو در یوتیوب:
 

مطالب مرتبط