هنر د‌رمان: نامه‌ای سرگشاد‌ه به نسل جد‌يد‌ روان‌د‌رمانگران و بيمارانشان

«هنر درمان» نوشته ی «اروین د. یالوم» استاد روانپزشکی دانشگاه استنفورد نامه ای سرگشاده به نسل جدید رواندرمانگران و بیمارانشان است. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «مخاطبان هنر درمان، که از تازه ترین نوشته های یالوم و چکیده ی تجربه ی بالینی منحصر به فردش در زمینه ی رواندرمانی اگزیستانسیال و گروه درمانی است، رواندرمانگران نسل جدید و نیز بیمارانشان هستند. پس مخاطبان عادی و متخصص را با هم فرا می خواند؛ قصه نمی گوید که سرگرمتان کند؛ درس زندگی، درمانگری و ارتباط می دهد، ولی با کلامی چنان جذاب که در غیر رواندرمانگران و غیربیماران هم وسوسه ی قدم نهادن به دنیای بیمار ـ درمانگر را پدید می آورد. کتاب، حاصل دانش عمیق ، سالها کار بالینی، استعداد، ذکاوت و طنازی نویسنده ی آن است. همانطور که در کتاب خواهید خواند، عشق وسواس گونه ی یالوم به رواندرمانی موجب شده رویکردهای درمانی متنوعی را تجربه کند؛ از مکاتب مختلف روانشناسی خوشه بچیند، بی آنکه به دام تعصب خشک بیفتد؛ با صراحت تمام خود و دیگران را نقد کند؛ بارها و به شیوه های گوناگون درمان شود؛ همه همه تنها به این دلیل که به بصیرتی هیجانی در درک انسان نایل آید و برای هر بیمار درمان خاص او را ابداع کند. دانش بشری تاکنون با پدیدهای پیچیده تر از هزار توی مغز و ذهن و روان آدمی رو به رو نشده است. برقراری ارتباط با این دستگاه پیچیده و درک آن، کاری سترگ است و مهارتهای خود را می طلبد. همه ی ما نیازمند برقراری ارتباط انسانی درست با همنوعمان هستیم و هریک در این کتاب، نکته یا سرنخی خواهیم یافت که جایی و در ارتباط با یک انسان (موجودی منحصر به فرد که میتواند درمانگر یا بیمار خوانده شود) به کارمان بیاید. دکتر سپیده حبیب، مترجم این کتاب، خود روانپزشک است و با یادداشت های خود درباره ی مفاهیم تخصصی روانشناسی و روانپزشکی ، درک این اثر برجسته را برای خوانندگان غیرمتخصص بسیار آسان کرده است.»

مطالب مرتبط