مقاله علمی-پژوهشی مهمتر است یا ISI ؟

اعتبار و اهمیت مقالات ما در داخل و خارج کشور متفاوت است. در داخل کشور، در سال های اخیر، مجلات علمی-پژوهشی تقریبا هم سطح مجلات ISI ارزیابی می شوند. البته محافل علمی تخصصی هنوز بین مجلات خوب ISI و مجلات علمی-پژوهشی تفاوت قائل هستند. ولی به لحاظ قوانین رسمی (مانند قوانین ارتقای اساتید و یا پذیرش دانشجویان کارشناسی و دکترا) ارزش مقالات علمی-پژوهشی داخلی نیز چندان کمتر از مقالات ISI نیست. اما در خارج از کشور، اعتبار مقالات ISI بسیار بالاتر از مجلات علمی-پژوهشی است. علت اصلی آن است که مجلات علمی-پژوهشی که فارسی زبان هستند، در خارج قابل ارزیابی نیستند. حتی از نظر بعضی محافل بین المللی، کنفرانس های بین المللی ارزش بالاتری نسبت به مجلات علمی-پژوهشی دارند.

مطالب مرتبط