درس گفتار Becoming a Great Essayist

این ویدیو مربوط به درس گفتار 24 قسمتی Becoming a Great Essayist است که توسط پروفسور Jennifer Cognard-Black از کالج سنت مری مریلند تدریس می شود و مجموعه کامل آن از طریق سایت همیار پژوهش ارائه خواهد شد.

مطالب مرتبط