نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی

مجله علمی پ‍ژوهشی «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» حاصل تلاش و فعالیت چندین ساله برخی از اعضای محترم گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان است که در ابتدا و طی چندین شماره متوالی و منظم، تحت عنوان «مجله دانشکده علوم انسانی» و مشتمل بر مقالاتی در حوزه های فقه و حقوق، ادبیات و مدیریت انتشار می یافت اما بعداً با توجه به سیاست های جدید معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در راستای تخصصی کردن مجلات علمی کشور، این نشریه در دو حوزه فقه و مبانی حقوق اسلامی و حوزه مطالعات زبانی و بلاغی فارسی و البته به طور مجزا به فعالیت خود ادامه داد تا این که در سال 1389 موفق گردید از کمیسیون محترم نشریات علمی کشور وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری به درجه علمی ـ پژوهشی نایل گشته و تاکنون در این قالب، به فعالیت خود ادامه دهد. این مجله با توجه به رعایت استاندادهای مورد نظر کمیسیون نشریاتوزارت علوم و بر اساس رای شماره 36925/11/89 مورخ 08/08/1389 کمیسیون مذکور از اولین شماره دارای رتبه علمی ـ پژوهشی می باشد. این نشریه با توجه به تلاش سردبیر و اعضای محترم هیات تحریریه می کوشد با حفظ جایگاه علمی و پژوهشی مجله به صورت منظم نسبت به انتشار مقالات علمی و پژوهشی در حوزه فقه و حقوق اسلامی اقدام نماید.

شماره جاری: دوره 9، شماره 17 (پاییز و زمستان 1396)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-316  XML

1

شناسنامه مجله 17

  صفحه 1-6
   
 
2

ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی

  صفحه 7-32
  سعیده باقری اصل؛ حیدر باقری اصل؛ ناصر مسعودی؛ ابراهیم شعاریان ستاری
 
3

تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران

  صفحه 33-56
  سعید بیگدلی
 
4

نقد و بررسی رای شماره 708 دیوان عالی کشور

  صفحه 57-80
  مرتضی حاجی پور
 
5

تفاوت در آیین مورث و وارث: تعارض قوانین

  صفحه 81-104
  بیژن حاجی عزیزی؛ نگین غلامی
 

6

درنگی در جرم انگاری «پولشویی»

  صفحه 105-130
  غفور خوئینی؛ حمید مسجدسرایی؛ سهیل کبیری
 
7

حدود اعتبار شرط وجه التزام از حیث «میزان» در تعهّدات پولی

  صفحه 131-156
  سیدحسین سادات حسینی
 
8

جرم انگاری همجنس‌گرایی با رویکرد انتقادی به‌ ماده 237 ق.م.ا.

  صفحه 157-180
  مریم عزیزیان فارسانی؛ سعید مولوی وردنجانی
 
9

تعهّدات غرامتی و نفقه ای در مسوولیّت مدنی

  صفحه 181-208
  علی قسمتی تبریزی
 
10

واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی

  صفحه 209-234
  سید محمد صادق موسوی؛ بهرام انواری اغلوبیگ
 
11

مؤلّفه های تأثیرگذار در اجرای حدود

  صفحه 235-256
  عابدین مؤمنی؛ سیدمحمود علوی؛ حامد رستمی نجف آبادی
 
12

تأثیر وصف احصان بر مجازات فاعل لواط

  صفحه 257-278
  سید احمد میرخلیلی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ محمد نظری ندوشن
 
13

تأمّلی در تعمیم ادلّه جواز قضاوت بانوان به خنثی

  صفحه 279-300
  پروانه نخعی سرو؛ احمد عابدینی؛ محمد علی حیدری
 
14

اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده

  صفحه 301-316
  سعید نظری توکلی؛ سمیه نظری
 
مطالب مرتبط