نشریه جغرافیا و پایداری محیط

نشریة «پژوهشنامة جغرافیایی» با عنوان جدید «جغرافیا و پایداری محیط» با این اعتقاد شروع به کار می‌نماید که تصمیم‌گیری‌ها برای بهره‌برداری از محیط باید با کمترین آسیب به طبیعت و به پشتوانة فرایندهای پیشرفته‌ای صورت گیرد که به فعالیت‌های کاملاً پایدار در آینده منجر شود و باید به منافع فراتر از منافع کوتاه‌مدت فعالیت‌های عمرانی، ملّی و کسب و کارها؛ یعنی پیامدهای بلندمدت آن‌ها بر جهان طبیعی توجّه شود. این نشریه با رویکرد پایداری محیط، مقالات مورد پذیرش را به زبان فارسی چاپ خواهد کرد و در صورتیکه مقالات انگلیسی با کیفیتی به نشریه ارسال شود با تأیید هیات تحریریه چاپ خواد شد. نشریه جغرافیا و پایداری محیط بصورت فصلنامه چاپ می شود.

شماره جاری: دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 1-97  XML

1

کاربرد الگوریتم رقابت استعماری در تعیین پارامترهای بهینة روش تجربی کاهش سطح برای پیش‌بینی روند رسوب‌گذاری در مخزن سدّ دز

صفحه 1-14
آرش آذری؛ صادق سوری؛ حسین بنکداری
2

نقش جهت‌گیری کالبد فضاهای شهری در میزان آسایش اقلیمی شهروندان (مطالعة موردی: شهر بندرعبّاس)

صفحه 15-31
فواد خیرآبادی؛ حسین نورمحمد زاد؛ هوشمند علیزاده
3

مقایسه کارآیی مدل سنجه رسوب و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد بار کف رودخانه‌ها

صفحه 33-44
جمال مصفایی؛ امین صالح پورجم؛ محمودرضا طباطبائی
4

امکان‏ سنجی تولید پسته کم‌نهاده (مطالعه موردی: منطقه دشت رباط شهربابک)

صفحه 45-62
فرنگیس سادات حسینی دانا؛ مهدی نوری پور
5

نقش سنجه‌های سیمای سرزمین و فرایندهای مکانی تغییر در ارزیابی کارایی مدل ژئومد (مطالعه موردی: حوضه آبخیز نکارود)

صفحه 63-80
شریف جورابیان شوشتری؛ کامران شایسته؛ مهدی غلامعلی فرد؛ محمود آذری؛ خوان ایگناسیو لوپز مورنو
6

تأثیر منابع طبیعی بر توسعه کشورها

صفحه 81-96
محمدجواد بربری؛ عبدالحسین کلانتری؛ حسین راغفر؛ غلامرضا غفاری
7

ارزیابی رابطه بین پایداری مناطق روستایی و توسعه گردشگری روستایی با تعدیل‎گری درک مردم بومی در روستای قلات شیراز

صفحه 97-115
محمد نجاررزاده؛ مجید نعمت الهی؛ حسین بلوچی
مطالب مرتبط