آشنایی با ‌پایگاه اطلاعاتی اریک (ERIC)

“مرکز اطلاعاتی منابع تعلیم و تربیت “(ERIC) دسترسی نامحدود به بیش از 1.2 میلیون سند کتاب‌شناختی از مقالات نشریات و سایر مطالب مربوط به تعلیم و تربیت را فراهم می‌کند و هر دو هفته یکبار صدها سند جدید به آن اضافه می‌شود. در صورت دسترسی، لینک‌ها به متن کامل مقالات هم اضافه می‌شود. پوشش موضوعی این پایگاه اطلاعاتی شامل پژوهشگران تعلیم و تربیت، معلمان ، کتابداران ، مدیران ،ساستگذاران آموزشی ، آموزش‌دهندگان و دانشجویان دربرنامه‌های تربیت معلم ، والدین ، و اصحاب رسانه و تجارت ،‌ و عموم مردم می‌باشد. به صفحه اینترنتی به پایگاه اطلاعاتی اریک مراجعه کنید