فراخوان مقالات کنفرانس “آینده سلفی گری”

این کنفرانس توسط دانشگاه آکسفورد در تاریخ 5 و 6 دسامبر 2018 برگزار خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این کنفرانس مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط