موضوعات پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش مالی

دانلود فایل

نمونه هایی از لیست:
 تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتی و خدماتی استان اصفهان
 خط مشی های تقسیم سود و تاثیراتشان بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی ارتباط بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی روابط جو سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان ذوب آهن
 بررسی عوامل تعیین کننده و موثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در تهران
 بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر میزان سرمایه گذاری داخلی )تولیدات صادراتی( در منطقه آزاد تجاری کیش
 بررسی تاثیر تعمیم مارک محصول بر سهم بازار در صنایع غذایی و لوازم بهداشتی در شهر تهران
 بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت (مورد دانشگاه اصفهان )

 بررسی کارآیی داخلی پخش آگهی بازرگانی تلویزیونی در صدا و سیمای ج .ا.ا. مرکز اصفهان
 ارزیابی شیوه های مختلف خرده فروشی از دیدگاه مصرف کنندگان و تمایل آنها به تاسیس فروشگاههای زنجیره ای در اصفهان
 آزمون مدل هاکمن الدهام در پالایشگاه اصفهان

مطالب مرتبط