موضوعات پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش مالی

دانلود فایل

نمونه هایی از لیست:
 تاثير تکنولوژي اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتي و خدماتي استان اصفهان
 خط مشي هاي تقسيم سود و تاثيراتشان بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي ارتباط بين ريسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي روابط جو سازماني و رضايت شغلي در بين کارکنان ذوب آهن
 بررسي عوامل تعيين کننده و موثر بر ساختار مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در تهران
 بررسي و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر ميزان سرمايه گذاري داخلي )توليدات صادراتي( در منطقه آزاد تجاري کيش
 بررسي تاثير تعميم مارک محصول بر سهم بازار در صنايع غذايي و لوازم بهداشتي در شهر تهران
 بررسي و تجزيه و تحليل سيستم ارزشيابي عملکرد کارکنان دولت (مورد دانشگاه اصفهان )

 بررسي کارآيي داخلي پخش آگهي بازرگاني تلويزيوني در صدا و سيماي ج .ا.ا. مرکز اصفهان
 ارزيابي شيوه هاي مختلف خرده فروشي از ديدگاه مصرف کنندگان و تمايل آنها به تاسيس فروشگاههاي زنجيره اي در اصفهان
 آزمون مدل هاکمن الدهام در پالايشگاه اصفهان

مطالب مرتبط