معرفی کتاب Methodological Reflections on Researching Communication and Social Change

Methodological Reflections on Researching Communication and Social Change
by Norbert Wildermuth, Teke Ngomba
English | 2016 | ISBN: 3319404652 | 219 Pages

 

 

This book identifies the strengths and weaknesses of different methodological approaches to research in communication and social change. It examines the methodological opportunities and challenges occasioned by rapid technological affordances and society-wide transformations. This study provides grounded insights on these issues from a broad range of proficient academics and experienced practitioners.

Overall, the different contributions address four key themes: a critical evaluation of different ethnographic approaches in researching communication for/and social change; a critical appraisal of visual methodologies and theater for development research; a methodological appraisal of different participatory approaches to researching social change; and a critical examination of underlying assumptions of knowledge production within the dominant strands of methodological approaches to researching social change.

In addressing these issues through a critical reflection of the methodological decisions and implications of their research projects, the contributors in this book offer perspectives that are highly relevant for students, researchers, and practitioners within the broad field of communication for/and social change.

این کتاب نقاط قوت و ضعف رویکردهای مختلف روش شناختی تحقیق در ارتباطات و تغییرات اجتماعی را مشخص می کند. این فرصت ها و چالش های روش شناختی ناشی از استطاعت سریع فن آوری و تحولات گسترده در جامعه را بررسی می کند. این مطالعه از طیف گسترده ای از دانشگاهیان مسلط و پزشکان مجرب ، بینش اساسی در مورد این مسائل ارائه می دهد. به طور کلی ، مشارکت های مختلف چهار مضمون اصلی را بررسی می کنند: ارزیابی انتقادی از رویکردهای مختلف مردم نگاری در تحقیقات ارتباطات برای

مطالب مرتبط