مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی

مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی از سال 1347 با یک شماره ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی منتشر یافت و سپس در مؤسسه جغرافیا تا شماره 20 با عنوان گزارشهای جغرافیای و در ادامه با عنوان پژوهشهای جغرافیایی تا شماره 44 منتشر گردید و از شماره 65 به بعد در سال 1385 به دلیل تخصصی شدن به دو نشریه با عناوین پژوهشهای جغرافیای انسانی و پژوهشهای جغرافیای طبیعی انتشار یافته  و تا کنون 97 شماره تا پاییز 1395  منتشر شده است.

 

شماره جاری: دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 733-960  XML
1

سنجش الگوی استقرار کاربری‌های حیاتی از منظر پدافند غیرعامل در کلان‌شهر اهواز

  صفحه 733-753
  مصطفی محمدی ده‌چشمه؛ محمدعلی فیروزی؛ سعید حیدری نیا
 
2

آرام‌سازی ترافیک محله با رویکرد تجدیدحیات با استفاده از مدل SWOT (مطالعۀ موردی: محلۀ یورد شاهی ارومیه)

  صفحه 755-767
  محمدرضا احدی؛ الناز غنی زاده حصار
 
3

تبیین نابرابری در توسعۀ صنعت گردشگری با نگاهی به ایران

  صفحه 769-789
  ابوالفضل مشکینی؛ الهام امیرحاجلو؛ ابوالفضل زنگانه
 
4

تأثیر اسکان عشایر بر میزان مشارکت زنان در تأمین درآمد خانوار (مطالعۀ موردی: زنان عشایر سیستانی)

  صفحه 791-805
  فرامرز بریمانی؛ غریب فاضل نیا؛ زهرا صیادی
 
5

ارزیابی رقابت‌پذیری منطقه‌ای در مناطق شهری عملکردی استان مازندران با استفاده از تحلیل خوشه‌ای

  صفحه 807-820
  سید مسعود پورصفوی؛ شاهین جعفری
 
6

مدل‌سازی همگرایی قومی براساس نیازسنجی مدیران سیاسی و مطالبات‌شناسی اقوام (مطالعۀ موردی: استان کردستان)

  صفحه 821-839
  افشین متقی؛ جهانگیر حیدری؛ ایرج نیکجو
 
7

تأثیر موقعیت ژئوپلیتیک بر راهبرد ملی (مطالعۀ موردی: جنوب شرق ایران)

  صفحه 841-855
  مراد کاویانی راد؛ حسن مالداری
 
8

تأثیر عوامل سیاسی در تشدید پدیدۀ گردوغبار در حوزۀ رودخانه‌ای دجله و فرات

  صفحه 857-868
  محمدرضا حافظ‌نیا؛ احمد طاهری؛ منوچهر فرج‌زاده اصل؛ حسین کرمی‌نژاد
 
9

الگوی تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد (مطالعۀ موردی: شهر کرج)

  صفحه 869-883
  سمیه زیاری؛ رحمت‌الله فرهودی؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی‌نژاد
 
10

سنجش پایداری اجتماعی در محلات پراکنده‌رو (مطالعۀ موردی: محلۀ شادآباد تهران)

  صفحه 885-900
  مصطفی توانا؛ فرشاد نوریان
 
11

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی در پارک‌های شهری (مطالعۀ موردی: شهر زابل)

  صفحه 901-915
  صفر قائدرحمتی؛ منصور رضاعلی؛ سودابه هاشمی زهی؛ فرهاد جوان
 
12

ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری در بین کارآفرینان روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان سولقان)

  صفحه 917-934
  فضیله خانی؛ سمیه سادات موسوی
 
13

عوامل خارجی مؤثر بر توسعه‌نیافتگی روابط ایران و گرجستان

  صفحه 935-950
  الهه کولایی؛ مسعود رضائی
 
14

پیاده‌سازی یک الگوریتم محیط آگاه در جانمایی شبکۀ حسگرها به‌منظور بهینه‌سازی پوشش در یک محیط شهر هوشمند

  صفحه 951-960
  میثم ارگانی
 
مطالب مرتبط