نشریه پژوهشنامه ادیان

 شماره جاری: دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399) – شماره پیاپی 27، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-286  

1. مفهوم «احساس» در آثار نخستین شلایرماخر

صفحه 1-20

بابک برومندفر؛ شهرام پازوکی؛ سید مسعود زمانی؛ فاطمه لاجوردی


2. نمادشناسی منورا، چراغدان هفت شاخه یهود

صفحه 21-37

زینب بنی اسد؛ فاطمه لاجوردی؛ شهرام پازوکی؛ طاهره حاج ابراهیمی


4. ماهیت روح القدس از دیدگاه قرآن کریم و کتاب مقدس

صفحه 61-82

جمشید سرمستانی؛ علیرضا ابراهیم؛ طاهره حاج ابراهیمی


7. خداشناسی در لینگه پورانه

صفحه 133-153

ولی عبدی؛ محسن شرفایی


10. معنای زندگی در یهودیت و راه رسیدن به آن

صفحه 203-234

سید حاتم مهدوی نور؛ محمد تقی فعالی


مطالب مرتبط