آموزش گرامر انگلیسی : Sign up, Sign in

در ویدیوی زیر به تبیین و بررسی معنا و کاربرد دو کلمه Sign in و Sign up پرداخته می شود.

مطالب مرتبط