فصلنامه مطالعات اقتصادي كاربردي ايران

نشریه مطالعات اقتصادی کاربری در ایران با تلاش مشترک دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاههای همکار از سال 1391 شروع به فعالیت و اخذ و انتشار دستاوردهای علمی نموده است. مدیریت امور علمی و مقالات نشریه توسط هیات تحریریه که از اساتید بنام گروه‌های اقتصاد با تخصص در زمینه های کاربردی ایران تشکیل شده است، اداره خواهد شد.

شماره جاری: دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 1-247 

1

سیاست‌ پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

صفحه 1-28
موراشین جوان؛ زهرا افشاری؛ حسین توکلیان
2

نظریه ارزیابی اثر شوک نرخ بهره بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با رویکرد الگوی FAVAR

صفحه 29-54
مهدی فراهانی؛ حسین مرزبان؛ زهرا دهقان شبانی؛ رضا اکبریان
3

تأثیر تکانه‌های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در رژیم‌های نوسانی مختلف: رهیافت مارکوف سوئیچینگ DSGE

صفحه 55-83
لسیان سعیدپور؛ حسن حیدری؛ حمیدرضا فعالجو
4

اهمیت اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده بر بخش بانکی ایران در تبیین نوسانات اقتصادی، رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی

صفحه 85-110
احمد غلامی؛ حسین عباسی نژاد
5

اثر هوش تجاری بر عملکرد مالی بانک‌های ایران (با تأکید بر شاخص‌های سلامت مالی بانک‌ها)

صفحه 111-130
بهنوش زارعی؛ ژاله زارعی
6

تحلیل نقش شرکای وارداتی در آسیب‏پذیریِ تورمی اقتصاد ایران: ارزیابی بر اساس یک مدل تصحیح خطای برداری جهانی (GVECM)

صفحه 131-154
مهدی حاج امینی
7

تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

صفحه 155-175
مهدی خداپرست مشهدی؛ عبدالرحیم کردی
8

پیش‌بینی تقاضای برق در ایران: کاربرد مدل ترکیبی تعدیل جزئی پویا و میانگین متحرک خود همبسته یکپارچه (ARIMA)

صفحه 177-199
مهدی رستمی؛ عسگر خادم وطنی؛ مصطفی امیدعلی
9

پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران: نتایج روش ARDL، رویکرد همجمعی با لحاظ شکست ساختاری

صفحه 201-225
امیر تقوی؛ مصیب پهلوانی
10

سیاست پولی در یک مدل شتاب‌دهنده مالی با وجود چسبندگی قیمت و دستمزد

صفحه 227-247
هادی کشاورز
مطالب مرتبط