هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی ریاضی و فیزیک 2018

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی ریاضی و فیزیک 2018. این کنفرانس در تاریخ پانزدهم تا هجدهم ژوئن 2018 در کشور چک برگزار خواهد شد. این کنفرانس سالانه که در قالب کنفرانس پژوهشی انجام می شود محلی برای تجمع پژوهشگران، دانشمندان و مهندسان برتر این رشته از سراسر جهان می باشد. اطلاعات بیشتر همایش در لینک زیر موجود است.

http://www.icemp.org

مطالب مرتبط