فصلنامه مدلسازی اقتصادی

 شماره جاری: دوره 14، شماره 49، بهار 1399، صفحه 1-200  

4. اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و تورم

صفحه 73-88

سیده ساجده پورمحمدی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سعید راسخی


6. ﺗﺄثیر بیانیه‌های سازمان اوپک بر نوسانات قیمت نفت‌‌خام

صفحه 119-134

فریبا شاه بداغلو؛ علی اصغر اسماعیل نیاکتابی؛ آزاده محرابیان؛ رویا سیفی پور


7. شناسایی عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

صفحه 135-159

سجاد کردمنجیری؛ ایمان داداشی؛ زهرا خوشنود؛ حمیدرضا غلام نیا روشن

مطالب مرتبط