انستیتو مطالعات عربی و اسلام شناسی دانشگاه مونستر

دانشگاه مونستر یکی از مراکز آموزش عالی در آلمان است که بخش نسبتا گسترده ای در زمینه اسلام شناسی را دارا می باشد.
این بخش با عنوان انستیتو مطالعات عربی و اسلام شناسی در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.

در مقطع کارشناسی رشته ای با عنوان اسلام شناسی-مطالعات عربی (Islamwissenschaft/Arabistik) ارائه می شود که بخش اعظمی از واحد های آن به آموزش زبان و ادبیات عربی اختصاص دارد اما در ادامه دانشجویان می توانند به انتخاب خود زبان فارسی یا ترکی را نیز فرا بگیرند. البته این کارشناسی اصطلاحا دو رشته ای می باشد، به این معنا که دانشجویان علاوه بر اسلام شناسی رشته دیگری را در حوزه علوم انسانی انتخاب کرده و همزمان به تحصیل دو رشته می پردازند.

لازم به ذکر است که در آلمان مرسوم است دانشجویان مقطع کارشناسی در حوزه علوم انسانی دو رشته را انتخاب کرده و به تحصیل آن می پردازند اما در هر ایالت و دانشگاهی فرم متفاوتی دارد. در برخی دانشگاه ها یک رشته بعنوان رشته اصلی و رشته دیگر بعنوان رشته فرعی انتخاب می شود که نسبت واحد ها متناسب با اصلی و فرعی بودن تقسیم شده است. اما در برخی دیگر از دانشگاه ها از جمله دانشگاه مونستر در هر دو رشته انتخاب شده به میزان مساوی واحد گذرانده می شود.

در مقطع کارشناسی ارشد اما رشته اسلام شناسی در دانشگاه مونستر به چند گرایش تقسیم می شود و دانشجویان متناسب با علاقه خود یکی از این گرایش ها را انتخاب می کنند.

این گرایش ها عبارتند از: 1- مطالعات تاریخ و جامعه 2- ادبیات عرب 3- حقوق اسلامی 4- دین یا الاهیات اسلامی
دانشجویان در این مقطع یکی از این چهار گرایش را بعنوان گرایش اصلی خود انتخاب می کنند اما باید دو سرفصل (Modul) از گرایش های دیگر را نیز انتخاب کرده و بگذرانند.

در مقطع دکتری نیز متناسب با گرایش های تخصصی پرفسور های گروه اسلام شناسی و مطالعات عربی دانشجویان می توانند دوره خود را بگذرانند و در انتها به آنها درجه دکترای فلسفه (Dr. phil) اعطا می شود.

این انستیتو همچنین پژوهشکده ها و گروه های تحقیقاتی مختلفی نیز دارد که پژوهشگران آلمانی و مسلمان با آن ها همکاری دارند.

مطالب مرتبط