سال آینده نوبل ادبیات برگزار می‌شود؟

دبیر اجرایی آکادمی نوبل اعلام کرد به احتمال قوی سال آینده جایزه نوبل ادبیات برگزار خواهد شد.

به گزارش تلگراف؛ مسئولان برگزاری جایزه نوبل ادبیات می گویند این جایزه سال آینده طبق روال گذشته برگزار خواهد شد. امسال جایزه نوبل ادبیات به خاطر حاشیه‌های پیش آمده در آکادمی سوئد برگزار نشد.

«لارس هیکنستن» دبیر اجرایی آکادمی نوبل گفت: شایعاتی مبنی بر برگزار نشدن جایزه نوبل ادبیات در سال 2019 وجود دارد ولی باید اعلام کنم که سال آینده این جایزه طبق روال گذشته برگزار خواهد شد.

وی که با رادیو ملی کشور سوئد گفت‌وگو می کرد همچنین اظهار داشت البته احتمال هر گونه اتفاقی وجود دارد ولی سعی ما بر این است که سال آینده این جایزه به قوت خود باقی باشد.

وی افزود: برگزاری نوبل ادبیات در سال 2019 منوط به بازگشت اعضای آکادمی نوبل به محل کار خود است.

گفتنی است چند تن از مدیران و مسئولان آکادمی نوبل به خاطر رسوایی جنسی کارمند از کار خود استعفا کردند.

مترجم : محمد حسن لو

مطالب مرتبط