دانلود پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک والاس

دانلود فایل

این پرسشنامه شامل ۱۵ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی سازگاری زناشویی لاک-والاس طراحی شده است.

ضمن قدر دانی از همکاری صمیمانه شما ، پرسشنامه ای که در اختیار دارید میزان سازگاری زناشویی را ارزیابی می نماید خواهشمند است سؤالات را با دقت بخوانید و با دادن پاسخ های دقیق خود، ما را در انجام تحقیق یاری می رسانید .

سن به هنگام ازدواج :

ازدواج شما چگونه است ؟

الف) فامیلی                                               ب ) غیر فامیلی

وضعیت شغل :

الف ) بیکار                                                 ب ) شاغل                                        ج ) خانه دار

آیا دارای فرزند هستید ؟

بلی                                                              خیر

نوع شغل در صورت اشتغال :

الف ) آزاد                                                  ب ) دولتی

در مقیاس زیر دور نقطه ای را دایره بکشید که با در نظر گرفتن جمیع ملاحظات :

1- میزان سعادت و خرسندی ازدواج شما را نشان می دهد نقطه وسط یعنی « خرسندی » به منزله خرسندی اکثریت مردم از ازدواج شان است این مقیاس از یک سو رفته رفته به طرف معدود اشخاصی می رود که از ازدواج خود بسیار ناخرسندند و از سوی دیگر به طرف معدود اشخاصی می رود که از ازدواج خود فوق العاده خرسند و شادمان اند

 

0

*

2

*

7

*

15

*

20

*

25

*

35

*

بسیار خرسند     خرسند     کاملاً خرسند

  

 

 

میزان توافق یا عدم توافق خود با همسرتان را مورد هر یک از سوالات زیر با کشیدن دایره ای دور عدد زیر جواب انتخابی خود مشخص کنید .

  همیشه توافق داریم تقریباً همیشه توافق داریم گاهی اختلاف داریم اغلب اختلاف داریم تقریباً همیشه اختلاف داریم همیشه اختلاف داریم
2- امور مالی خانواده …            
3- تفریحات و اوقات فراغت …            
4- ابراز محبت            
5- دوستان            
6- روابط جنسی …            
7- رعایت عرف ( رفتار درست خوب یا شایسته )            
8- فلسفه زندگی …            
9- رابطه با خویشاوندان            

 

 10 هنگام بروز اختلاف معمولاً نتیجه این است که :

الف شوهر کوتاه می آید

ب- زن کوتاه می اید

ج- توافق دو جانبه حاصل می شود

11- آیا شما و همسرتان خارج از خانه مشترکید و در منافع یا فعالیت های مورد علاقه صحیح  می شوید ؟

الف همیشه                                                                       ج- به ندرت

ب در بعضی مورد                                                              د- هرگز

12- به طور کلی در اوقات فراغت ترجیح می دهید که :                       بیرون بروید

                                                                                                           در خانه بمانید ؟

همسر شما ترجیح می دهد که :                                                           بیرون برود

                                                                                                            در خانه بماند ؟

13- آیا آرزو کرده اید که کاش عروسی نمی کردید ؟

الف اکثر اوقات

ب- گاهی اوقات

ج به ندرت

د- هرگز

14- اگر قرار بود زندگی را دوباره شروع کنید فکر می کنید که شما :

الف با همسر فعلی خود دوباره عروسی می کردید

ب- با شخص دیگری عروسی می کردید

ج هرگز عروسی نمی کردید

15- آیا به همسرتان اعتماد دارید ؟

الف تقریباً هرگز                                                              ج در مورد اکثر چیزها

ب- به ندرت                                                                        د در مورد همه چیز ها