زهره سادات میرحسینی

فعالیتهای پژوهشی خانم دکتر زهره میرحسینی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، از سال 1370 به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال همکاری دارد و از سال 1380 با دانشگاه جامع علمی کاربردی همکاری کرده اند. در این مدت بیش از 70 مقاله به صورت تالیف و تر جمه در مجلات تخصصی رشته کتابداری و اطلاع رسانی و سایر نشریات و همایشها به چاپ رسانده است.
ایشان 5 کتاب تالیفی در زمینه رشته مربوط و ترجمه 3 کتاب و ویراستاری علمی و ادبی 2 کتاب را بر عهده داشته است. در ضمن 7 گزارش شرکت در همایشهای بین المللی و منطقه ای از ایشان به چاپ رسیده است و در 8 طرح پژوهشی به عنوان مجری یا همکار طرح همکاری داشته اند. تا به حال راهنمایی بیش از150 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا و تدریس در دوره دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی را در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه ها عهده دار بوده و هستند.
از میان مقالات منتشره تعداد 20 مقاله تالیفی در ISC درج شده،10 مقاله در نشریات علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و 20 مقاله در همایشها و نشریات علمی- ترویجی.

کتابها:
1- ایکدا،دیساکو.درخت گیلاس. ترجمه زهره میرحسینی.تهران:سروش،1376
2- کتابخانه کلاسی:راهنمای معلم.تهران:مرکز فرهنگی و انتشاراتی ایتا،1378
3-  فرهنگنامه مشاغل فرهنگی:شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل فرهنگی غیر دولتی.جلد دوم، بخش دوم.گروه کتابداری و اطلاع رسانی .تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی،1381
4- راهنمای تهیه و تولید مواد و رسانه های یادگیری بزرگسلان در سطح محلی.ترجمه:زهره میرحسینی.تهران:سازمان نهضت سواد آموزی،معاونت آموزش و نیروی انسانی،1382
5- .مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزگسالان نوسواد.تهران: سمت،1383
6-  خویشوند،علی.مروری بر مرجع شناسی عمومی لاتین. ویراستار زهره میرحسینی.تهران:صنم،1385
7- رابینسن،اندرو.داستان نگارش. ترجمه مهردخت وزیر پور کشمیری و زهره میرحسینی. تهران: کتابدار،1387.
8- خضرایی باالایی، احسان . هوش سبز. ویراستار زهره میرحسینی. تهران:صنم،1387
9-  میرحسینی، زهره؛ شعبانی، احمد. مبانی و روشهای آموزش سواد اطلاعاتی. تهران: سمت،
1393
10-  شعبانی ، احمد؛ میرحسینی ، زهره. مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی. تهران: سمت، 1394
11-  مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نوسواد. (1395) ویرایش 2. تهران: سمت

مقاله ها ی منتشره:
1-  میرحسینی، زهره؛ دوکچی، زهره؛ نصیری، سمیه( 1396) ” نقش تولیدات فرهنگی در عدم ارائه خشونت در بین نوجوانان به عنوان سرمایه اجتماعی”. پژوهش های اجتماعی. دوره 9، شماره 35، تابستان 1396: 41-60- علمی-پژوهشی
2-  اسفندیاری، فاطمه؛ شریفیان، داود؛ میرحسینی، زهره” رایانش ابری: مکاتبات، اسناد ومدارک استانداری های سراسر کشور. در دومین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت، موسسه عالی مهر استان گیلان. ایران. 14 و 15 تیرماه 1396 ( همایش داخلی)
3-  اباذری، زهرا؛ میرحسینی، زهره؛ حسین زاده، احمد؛ اطفی، عرفان؛ عباسی، رسول” مروری بر شیعه پژوهی در آثار مرجع اسلامی: تحلیل استنادی مداخل شیعی در دانشنامه جهان اسلام و دایره المعارف اسلام ( چاپ لیدن). فصلنامه پژوهش های اعتقادی- کلامی. سال هفتم- شماره 25- بهار 1396: 7-22- علمی-پژوهشی
4-  اباذری، زهرا؛میرحسینی ، زهره؛ دوگچی، زهره.”بررسی نقش دلپذیر سازی فضای داخلی و چیدن مبلمان از دیدگاه کاربران کتابخانه های مرکزی دانشگاههای دولتی شهرتهران”. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی. دوره 50، شماره 1، بهار 1395، صفحه 5-5 علمی-پژوهشی
5-  قبادی، مریم؛ محمد اسماعبل، صدبقه؛ میرحسینی، زهره” تحلیل محتوای مقالات فصلنامه علمی- پژوهشی النهج طی سالهای 1389-1394″. فصلنامه النهج. شماره 49، تابستان 1395: 85-104- علمی-پژوهشی
6-  دهسرایی، زهرا؛ میرحسینی، زهره” امکان سنجی طرح تدوین اصطلاح نامه مطالعات زنان و خانواده بر اساس استاندارد BSISO 25964-1″ پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. دوره 32، شماره 1،پاییز 1395: 175-192- علمی-پژوهشی
7-  خدابین، مریم؛ میرحسینی، زهره؛ اباذری، زهرا. ” طنز و شیوه های طنزپردازی در داستان های کودک و نوجوان فرهاد حسن زاده” .مطالعات ادبیات کودک. سال هفتم، شماره ی دوم، پاییز و زمستان 1395: 53-72- علمی-پژوهشی
8-  لطیفی، مهری؛ میرحسینی، زهره “وضعیت استفاده کاربران ازفضای رقومی کتابخانه ملی ایران و تأثیر قوانین و سیاست‌گذاری‌های جاری بر رضایتمندی آنان از خدمات ارائه‌شده” مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دوره بیست و هفتم. شماره چهارم. زمستان 1395: 171-181:علمی- پژوهشی
9-  میرحسینی، زهره؛ فتاحی، آزاده” بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران سازمان اسناد و کتاتبخانه جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات. سال دوم، شماره چهارم، زمستان 1395: 151-169
10-  بنتی، شوکرایا؛ یون، حج؛ البرت، گیتا ( 1395) ” گسترش کتابداری حرفه ای: نفوذ جوامع محلی نمونه” ترجمه زهره میرحسینی. در گزیده مقالات ایفلا 2012-2013. تهران : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
11-  خشوعی، سالومه؛ میرحسینی، زهره.( 1395) تحلیل شکاف خدمات در کتابخانه‌های عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران در سال 1394 . مدیریت اطلاعات و دانش شناسی . سال سوم،شماره اول،بهار 1395: 77-85
12-  اباذری،زهرا؛ میرحسینی،زهره؛ بختیاری، حسین؛ محمدی مطلق، اکبر (1395) بررسی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی قم از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی برساس مدل لایب کوال. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. دوره 10، شماره 10( دی):78-85. علمی- پژوهشی
13-  نشاط، نرگس؛ میرحسیني، زهره؛ و زاهدي راد، زهرا(1395) “آمادگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای تبديل شدن به سازمان يادگیرنده ” فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملي کتابداري و سازماندهي اطلاعات.27(3)،75-93.علمی-پژوهشی
14-  پور عبادی، رضا؛ میرحسینی، زهره؛ نشاط، نرگس” پراکندگی موضوعی و میزان استفاده از کتاب ها در کتابخانه عمومی کتابخانه ملی” فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دوره 26، شماره1، تابستان 1394:” 85-100
علمی-پژوهشی
15- میرحسینی، زهره؛ سلحشور، نسیم. کتابدرمانی. فصلنامه دانش شناسی. سال 8، شماره 29، تابستان1394 :69-78 -علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)
16- ابراهیمی، مجتبی؛ میرحسینی، زهره ” بررسی میزان گرایش به توزیع اینترنتی کتاب از سوی ناشران عمومی استان تهران( موانع و راهکارها)” فصلنامه دانش شناسی. سال هفتم، شماره 24، بهار1393 :23-34 علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)
17- میرحسینی، زهره؛ اباذری،زهرا؛ معدنی،فاطمه” تحلیل محتوای تصاویر کتاب های داستانی کودکان رده سنی ب و ج در دهه 80″ فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی . سال دوم، شماره 2، بهار 1392: 35-44
18- کوکبی، مرتضی، میرحسینی، زهره و خانی، نرگس(1391) ” طراحی وب سایت مخصوص نوسوادان”مطالعات کتابداری و علم اطلاعات“. سال نزدهم، شماره 1، بهار وتابستان: 21-36
علمی-پژوهشی
19- فرد اصفهانی، فهیمه؛ میرحسینی، زهره. “تحلیل وضعیت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران”. فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی. سال دوم، شماره 1، زمستان 1391: 55-68
20- میرحسینی، زهره؛ محمدی، زهرا(1391) “بررسي نقش تلويزيون در ترويج فرهنگ کتابخواني از ديدگاه نوجوانان شهر تهران “فصلنامه کودک، نوجوان و رسانه، سال اول ، شماره 3،بهار:13-41
21- میرحسینی، زهره، بهرامی،محمد (1391) ” بررسي ميزان تأثير كتابخانه تلفني رنگین کمان شهرداري سمنان برافزايش فرهنگ مطالعه¬ ی کودكان و نوجوانان . ” تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی. دوره 18،شماره 1 ، بهار:ص.101- 116 -علمی-پژوهشی
22- میرحسینی ، زهره؛ بابایی، الهام (1391)” بررسی مقایسه¬ای جامعیت و مانعیت موتورهای کاوش تخصصی پزشکی در بازیابی اطلاعات مربوط به بیماری‌های زنان ومامایی” فصلنامه نظامها و خدمات اطلاع رسانی، سال اول، شماره 2، بهار:45-58
23- میرحسینی،زهره؛ صفری،بهرنگ (1391)” بررسی میزان بکارگیری فناوری اطلاعات درکتابخانه های دانشگاهی شهر گرگان و موانع بهره گیری از آن در این کتابخانه ها” فصلنامه دانش شناسی. سال پنجم، شماره 16، بهار: 97-110
علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)
24- اسفندیاری، فاطمه؛ میرحسینی، زهره؛ بزرگی، اشرف السادات ( 1390)” فهرست نویسی اسناد آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر اساس استاندارد بین المللی تنظیم و توصیف ارشیوی ( ایساد)” فصلنامه گنجینه اسناد، سال بیست و یکم، دفتر چهارم ( زمستان) : 114-134 -علمی-پژوهشی
25- حبیبی، اسماعیل؛ میرحسینی ، زهره ( 1390)” استراژی های بازاریابی در کتابخانه های دیجیتالی با بهره گیری از قابلیت های وب2″ در مجموعه مقالات دومین همایش کتابداری و اطلاع رسانی با محوریت نقش کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی ایران در هزاره سوم. تهران: چاپار:81-117 ( همایش داخلی)
26- میرحسینی، زهره ؛وهابی، فتانه (1390) ” بررسی تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشکده های داروسازی تیپ یک کشور در پایگاه موسسه ی اطلاعات علمی . مجله مدیریت سلامت . دوره 8. ش. 3، مرداد و شهریور : 363-372- علمی-پژوهشی
27- درخوش، ملیحه؛ میرحسینی ، زهره؛ موسوی چلک، افشین(1390) ” بررسی سازگاری دستور العملهای ثبت ویژگی های موجودیت های گروه اول و دوم اف. آر. بی .آر. در آر.دی.ای با طرح فراداده ای توصیف شی (MODS ) پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی ، 1(2) زمستان ،119-134 -علمی-پژوهشی

28- میرحسینی، زهره؛ فاطمه بهروزی(1390) بررسی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. در مجموعه مقالات اولین همایش کتابداری و اطلاع رسانی با محوریت نقش سواد اطلاعاتی در تولید علم و ثروت. قم: دانشگاه پیام نور استان قم:37-52
( همایش داخلی)

29- میرحسینی، زهره ؛تقی چیذری، مهشید (1389)” مطالعه تطبیقی شرایط ایمنی کتابخانه های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی- هنری شهرداری و نهاد کتابخان های عمومی کشور در شهر تهران” تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی. دوره 16، ش. 4، زمستان : 151-182 -علمی-پژوهشی
30- میرحسینی ،زهره؛ قلی زاده، ندا(1389)”تعیین آسیب های جسمی ناشی از کار از نظر اصول ارگونومی در میان کتابداران کتابخانه های دانشگاههای دولتی شهر اصفهان” فصلنامه دانش شناسی. ش. 11، زمستان : 119-133
علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)
31- ارجمندنیا، علی اکبر؛ میرحسینی ،زهره؛ کاکابرایی، کیوان (1389)” بررسی اثر بخشی کتب غیردرسی نهضت سواد آموزی از دیدگاه زنان نوسواد شهر تهران” فصلنامه دانش شناسی.ش.9 تابستان 1389 :1-10
علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)
32-محمودی، علیرضا؛ میرحسینی،زهره(1388)” بررسی وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه های سازمان فر هنگی-هنری شهرداری تهران بر اساس استانداردهای موجود. فصلنامه کتاب.20،2، تابستان :97-116- علمی-پژوهشی

33- میرحسینی،زهره؛”مرجان جلیلی باله(1388)” بررسی وضعیت بروندادهای پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده های داروسازی تهران بر اساس شاخص h” فصلنامه دانش شناسی.ش.7،زمستان 1388 : 85-100
علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)

34- میرحسینی، زهره ؛ محمود میر اکبری(1388)” بررسی وضعیت ایمنی در مقابل آتش سوزی کتابخانه های منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی” فصلنامه دانش شناسی. ش. 4 . بهار: 59-70
علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)

35- میر حسینی ، زهره ؛ ارجمند نیا، علی اکبر(1387).”تحلیل محتوای کتابهای غیر درسی فراگیران نهضت سواد آموزی” فصلنامه دانش شناسی .ش.1، بهار: 97-114
علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)

36- حبیبی، اسماعیل؛ میرحسینی، زهره(1387).”نگارش مقالات علمی با رعایت معیارهای ISI” فصلنامه دانش شناسی.ش.2،پاییز: 52-62
علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)

37- مفتخری نظری پور، طاهره؛ میرحسینی، زهره(1387) .” بررسی مشکلات ناشران استان تهران طی سالهای 1376-1386 ” فصلنامه دانش شناسی .ش.2،پاییز 1387: 97-112
علمی-پژوهشی( دانشگاه آزاد)

38- سوانهیلد،آبو”ارزش کتابخانه های عمومی” تر جمه زهره میرحسینی. درگزیده مقالات ایفلا2005.تهران: سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1386 :352-358
39- میرحسینی، زهره ؛ مهری، اعظم .” بررسی مقایسه ای میزان تولید علم اعضای هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی”. پیام بهارستان.سال هفتم.ش.72.خرداد 1386 :2-9
40- میرحسینی،زهره؛ ترقی خواه دیلمقانی. ” بررسی میزان معرفی آداب و رسوم و فرهنگ ملل در کتابهای کودکان در ایران در سالهای 1370-1385 . مجله الکترونیکی کتابدار. دوره پنجم، شماره 4،1385. قابل دسترس در آدرس: www.ketabdar.org
41- قایمی طلب، سید محمد؛ میرحسینی، زهره.” عوامل موثر بر چاپ مقالات علمی در نشریات علمی-پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد”مطالعات تربیتی و روانشناسی.دوره هفتم. ش. اول .مهر1385: 129-148- علمی-پژوهشی
42- میثمی، رقیه ؛ میرحسینی، زهره.”تعیین هزینه-اثربخشی منابع الکترونیکی در کتابخانه های تخصصی شهر تهران” فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات.دوره 21.ش.4.تابستان1385: 41-64 -علمی-پژوهشی
43- لارویک، الگا “پدیده های منطقه ای و جهانی و تاثیر آن بر الگو های توسعه سواد اطلاعاتی”. ترجمه زهره میرحسینی درگزیده مقالات ایفلا 2004.تهران:سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،1385 :143-151
44- لیدمان،توماس.”سوئد،کتابخانه های”ترجمه زهره میرحسینی دردائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی جلد دوم. تهران: سارمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،1385: 1091-1095

45- وج ورث ، رابرت.”پیکار سواد آموزی”. ترجمه زهره میرحسینی در گزیده مقالات ایفلا 2003.تهران: کتابخانه ملی ایران، سال 1384 : 38-50
46- میرحسینی،زهره. “نگاهی به اولویت آموزشی زنان در ایران”.پیام زن.سال 14 شماره 157 فروردین 1384 صفحه 324 -329
47- میرحسینی،زهره.”خدمات کتابخانه ای به گروههای خاص” در دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی. تهران:کتابخانه ملی ایران،1381 :770-774 .

48- میرحسینی،زهره. ” ارزشیابی طرح خدمات مکاتبه ای: کتابخانه های سیار پستی برای نوسوادان و کم سوادان” پیام کتابخانه.سال 11،شماره 3 پاییز 1380 : 42-50
49- میرحسینی،زهره. “انواع نوین ادبیات کودکان و نوجوانان و لزوم بهره گیری بهینه ازآنها در کتابخانه های عمومی و آموزشگاهی”. پیام کتابخانه.سال 11 شماره 2 تابستان 1380: صفحه22 -25
50- میرحسینی، زهره.”بررسی نیازها و علایق مطالعاتی نوسوادان در ایران”.کتابداری.سال 33 دفتر 30و31 سا ل 1378: 87-116
علمی-ترویجی
51- دولین،کنت.”کتابخانه به منزله موسسه یادگیری” ترجمه زهره میرحسینی.کتابداری.سال33 دفتر 32و 33سال1378: 47 -58 علمی- ترویجی
52- هود،جوان ام. ” یافتن منابع جدید کمک های مالی برای کتابخانه ها”.ترجمه زهره میرحسینی.پیام کتابخانه .سال 9 شماره 4زمستان 1378 : 26-29
53- رابینسون،ویلیام” کتابخانه های پارلمانی در آینده” . ترجمه زهره میرحسینی .گزیده مقالات ایفلا1995 .تهران: کتابخانه ملی ایران، 1376
54- شپسترا، دیک. “کتابخانه های عمومی و توسعه اقتصادی”. ترجمه زهره میرحسینی .پیام کتابخانه. سال 7شماره1بهار 1376: 69-77.
55- تصویری اجمالی از کتابخانه های عمومی در ایران”. نوشته فهیمه باب الحوائجی و زهره میرحسینی پیام کتابخانه.سال 6،شماره 1بهار 1375: 34-46.
56-“رهنمودی جهت تدوین جزوه ای ساده برای بزرگسالان نوسواد”. نوشته:احمد شعبانی و زهره میرحسینی پیام کتابخانه.سال 6 شماره2 تابستان 1375 : 21-26
57- “بیانیه یونسکو درباره ی کتابخانه عمومی 1994 “. ترجمه زهره میرحسینی.پیام کتابخانه.سال 5 شماره 1و2،بهار و تابستان 1374 : 107-108
59- پاشا ،عبدا لله اقادر.”کاربرد شبکه ی اینترنت در مالزی”.مجموعه مقالات کاملیس 4.ترجمه زهره میرحسینی. تهران :کتابخانه ملی ایران، خرداد 1374: 96-114
59- رنس،ویم م. ” کتابخانه مرکزی جدید شهر هاگ( لاهه)، هلند” ترجمه زهره میرحسینی . درگزیده مقالات ایفلا1994 تهران:کتابخانه ملی ایران،1374: 304-321.
60- میرحسینی،زهره.”نقش و تصویر کتابخانه عمومی روستایی در ایران” پیام کتابخانه.سال 5، شماره 3و4 پاییز و زمستان 1374 : 34-40
61- میرحسینی،زهره.”نقش کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگ کتابخوانی”.پیام کتابخانه.سال 4 شماره 1و2 بهار 1373: 22-27
62- میرحسینی،زهره.”پیکار سواد آموزی و آموزش مداوم در ایران از طریق همکاری باکتابخانه های عمومی”.پیام کتابخانه.سال 3 .شماره 2و3 تابستان و پائیز1372 :صفحه 46 -49
63- میرحسینی،زهره.”نظام ملی اطلاع رسانی و نقش آن در توسعه وتبادل فرهنگی”.پیام کتابخانه.سال 3 شماره 1.بهار 1372: 69 -75

64- میرحسینی،زهره.”زن و خانواده در 25 سال نشر کتاب“.پیام زن .سال 14 شماره 157 فروردین 1384 صفحه 414 – 417

65- سینز،ادیگر.” سالمندی و خلاقیت لفظی: نگارش خلاق برای سالمندان در کتابخانه” ترجمه زهره میرحسینی.نشریه الکترونیکی ایفلا.شماره 5و6 2002 (1383). قابل دسترس درآدرس: www.namaye.net/ifla%20pishin.htm

66-  Habibi, Esmaeil; Mirhosseini, Zohreh; Majidi, Mousa ” Medical publications (2002-2009) of Islamic countries; A medical-based study compared to non-Islamic countries” Iranian Journal of Medical Sciences IJMS Vol 35,No 3, September 2010: 226-235 available at:
http:/ijms.sums.ac.ir/site/currentIssue.aspx?=51

علمی-پژوهشی

67- Mirhosseini, Zohreh.”Information Literacy Activities that meet changes in Iranian Society”. 70th IFlA General Conference and Council.22-27 Aug 2004. Buenos Aires, Argentina. (On line) Available at: www.ifla.org/IV/ifla70/prog04.htm

(همایش بین المللی خارجی)

68- Tafreshi, Shokouh; Mirhosseini, Zohreh;Ostadzadeh, Maryam.” The proposal of information and service marketing via the website of National Library and Archives of Iran” Asian Journal of Research in Marketing. Vol4, No.1,February 2015:172-180

علمی-پژوهشی

69- Mirhosseini,Zohreh; Kazemlou,Masoumeh” A Comparative Study of Descriptive Metadata in Audio Archives of IRIB Using
the PBCore Metadata Standard”. Cumhuriyet University Faculty of Science.Science Journal (CSJ), Vol. 36, No: 3 Special Issue (2015):3135-3142
68- Mirhosseini,Zohreh; Arabzade,Maryam (2016). Survey on the Role of Visual arts in Reading Motivation and Visual tranquility among Managers, Librarians and Library Users of Tehran. 7th Asian Conference on Arts & humanities 7-10 April 2016. Kobe. Official Conference Proceedings.pp.433-445 available at: http://iafor.org/issn-2186-229x-the-asian-conference-on-arts-and-humanities-2016-official-conference-proceedings/

(همایش بین المللی خارجی)

70-  Mirhosseini, Zohreh; Haidario, Azadeh” Content Analysis of Translated English Itineraries about Iran Existing in Iranian Libraries” 8th Asian Conference on Art& Humanities7-10 April 2017. Kobe. Official Conference proceedings. Available at: http://papers.iafor.org/submission34159/
(همایش بین المللی خارجی)
71- Mirhosseini, Zohreh; Arabzadeh, Maryam;Mahdavijalai, Abbas” feasibility study of teaching Persian language and foreign languages to the immigrants and users of Tehran Public libraries” The IAFOR International Conference on Arts& Humanities- 16-18 Feb. Dubai-Imerate 2017. Official Conference proceedings available at: http://papers.iafor.org/submission33740/
(همایش بین المللی خارجی)
72- Moradi, Shima; Tayefe Bagher,Delbar; Zohreh Mirhosseini” Designing a model for web 2.0 technologies application in academic library websites” Information and Learning Science, 2017. Available at: https://doi.org/10.1108/ILS-03-2017-0013

گزارشها:
1- گزارش پنجمین کارگاه درون منطقهای تهیه مواد سوادآموزی پایه برای جمعیت محروم آسیای جنوبی.پیام کتابخانه.سال نهم.شماره سوم،پاییز 1378 : 85-88
2- گزارش شصت و دومین کنفرانس بین المللی ایفلا،پکن 1996 .پیام کتابخانه.سال 6،شماره 2،تابستان 1375 :67-72.
3- گزارشی از پنجاه و نهمین کنفرانس بین المللی ایفلا،بارسلونل( 22-28 اوت 1993). پیام کتابخانه.سال 3،شماره 2و3، تابستان و پاییز 1372 :141-146.
4- گزارش پنجاه و هفتمین کنفرانس بین المللی ایفلا،هند. پیام کتابخانه.سال 2،شماره 2و3 تابستان و پاییز 1371 :114-117
5- آشنایی با کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.پیام کتابخانه.سال 2، شماره 1 بهار 1371 :78-81.
6- کتابخانه عمومی لنین و گزارش پنجاه و هفتمین کنگره بین المللی کتابداران در مسکو(18-24اوت 1991).پیام کتابخانه.سال1،شماره 1 تابستان 1370 : 25-29
7- “نگاهی به کارنامه نشر 1385 “بنی اقبال،ناهید؛ سپهر، فرشته؛ میرحسینی،زهره. کتاب ماه کلیات. سال 11.ش. 4. فروردین 1387

طرحهای پژوهشی:
1-  بررسی رفتار اطلاع یابی و الگو های مطالعه اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. همکار طرح . 1388
2- بررسی رفتار اطلاع یابی قضات ، وکلا و کارکنان قوه قضاییه و پیش نویس دستور العمل برای کتابخانه ها. 1387
3- تحلیل محتوای کتابهای غیر درسی منتشره توسط نهضت سواد آموزی شهر تهران و بررسی دیدگاههای نوسوادان درباره آنها ،1385.
4- بررسی نیازهای آموزشی فراگیران سازمان نهضت سوادآموزی در کشوردر سال 1380.طرح پژوهشی سازمان نهضت سواد آموزی،1382
5- همکاری در تدوین طرح خدمات مکاتبه ای سازمان نهضت سواد آموزی 1377-1378
6- ارزیابی طرح خدمات مکاتبه ای سازمان نهضت سواد آموزی.1379
7- بازنگری دروس مقطع کاردانی و کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی ( دوره ترمی وپودمانی) دانشگاه جامع علمی-کاربردی.1386

لوح تقدیر
1- تقدیر نامه از سازمان نهضت سواد آموزی برای تهیه و تدین طرح خدمات مکاتبه ای از جناب آقای محسن قرئتی نماینده مقام معظم رهبری و رئیس سازمان سواد آموزی
2- همکاری در ایجاد بخش نو سوادان در کتابخان ههای عمومی کشور از جناب بهادر کریمی معاون آموزش سازمان نهضت سواد آموزی
3- پژوهش های مر تبط با سواد آموزی از جناب محمد علی ابراهیمی مدیر و رئیس کمیته پژوهشی نهضت سواد آموزی
4- تدوین بر نامه های درسی و منابع آموزشی حوزه فر هنگ و هنر از جناب احمد مسجد جامعی وزیر فر هنگ و ارشاد اسلامی
5- استاد نمونه واحد در حوزه معاونت |ژوهشی از دکتر یعقوب نژاد 1385
6- استاد نمونه واحد در حوزه معاونت |ژوهشی از دکتر یعقوب نژاد 1387
7- استاد نمونه آموزشی واحد از دکتر یعقوب نژاد 1390
8- استاد نمونه دانشگاه جامع علمی- کاربردی 1391واحد یک تهران

همایش داخلی:
1- برگزاری کارگاه آموزشی مشتری-مداری و شاداب سازی در کتابخانه های عمومی شهرداری تهران. 14 آذر 1395 در مرکز آموزشی وابسته به شهرداری تهران
2- سخنرانی در همایش ” فرهنگ، مطالعه، زنان” توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و دانشگاه جامع علمی- کاربردی مرکز ش.1 تحت عنوان” روانشناسی مطالعه” به مناسبت هفته کتاب 1387 در فرهنگسرای شهریاران جوان (24 آبان)
3- سخنرانی در همایش “روش شناسی تحقیق” در دانشکده علوم انسانی به مناسبت هفته پژوهش تحت عنوان”نظریه پردازی در روش تحقیق” در تاریخ 2 دی 1387
4-  سخنرانی در فرهنگسرای بهمن ” اطلا ع رسانی و نقش آن در توسعه فر هنگی” در تاریخ 18 آبان 88 به مناسبت هفته کتاب
5- سخنرانی در نمایشگاه بین المللی کتاب در دوره های مختلف: بیستو پنجمین دوره 1391″ رویکردهای اجتماعی در کتابخانه های عمومی ایران” 14 اردیبهشت
6- سخنرانی در کتابخانه صدوق به مناسبت هفته کتاب 1391 در 7آذر” اسیب شناسی بازیهای کامپیو تری برای کودکان و نوجوانان”
7- سخنرانی در همایش خدمات ویژه کتابداران به معلولین، نوسوادان و نابینایان دانشگاه پیام نور قم 24 آبان 1391 با عنوان: “خدمات به گروههای خاص”

سایر فعالیتها :
عضو بسیج اساتید دانشگاهی تهران بزرگ
تدریس در کارگاههای آموزشی نهضت سوادآموزی برای کتابداران کتابخانه های سیار: شیراز، ملارد.
تدریس در کارگاهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی:تهران، رشت، بهبهان، خوراسگان
راهنمایی پایان نامه های دانشجویان ( بیش از 150 پایان نامه در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال؛ علوم تحقیقات تهران و اهواز؛ واحد همدان)
بررسی طرحهای پژو هشی کارشناسان نهضت سواد آموزی از 1382-1387
عضو کمیته علمی-تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی
عضو کمیته علمی-تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال
عضو کمیته علمی-تخصصی کتابخانه های آموزشگاهی کشور
عضو هیات تحریریه مجله پیوند(انجمن اولیا و مربیان)1382-1386
مدیر اداره پژوهش دانشکده مدیریت و علوم انسانی آذر1391-شهریور1393
مدیر اجرایی فصلنامه دانش شناسی از نیمه دوم سال 1388 – 1393
عضو هیات تحریریه فصلنامه علم اطلاعات و دانش شناسی از سال 1393
عضو هیات تحریریه فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور از سال 1393
مدیر گروه کتابداری واطلاع رسانی مرکز فرهنگ و هنر واحد 1 تهران دانشگاه جامع علمی-کاربردی از 1380 تا 1394