نرگس نشاط

رزومه و آثار به زودی اضافه خواهند شد

دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

1. تعیین رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رفتار اطلاع جویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
نویسنده : کریم خانی، احمد؛ نشاط، نرگس؛

مجله: تعامل انسان و اطلاعات » پاییز 1395 – شماره 11 علمی-پژوهشی ‏(10 صفحه – از 82 تا 91)

2. کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران: بایدها و نباید‌ها (مقایسه‌ای بین‌المللی)
نویسنده : نشاط، نرگس؛ منجمی، لیلا؛

مجله: مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » بهار 1395 – شماره 105 علمی-پژوهشی/ISC ‏(22 صفحه – از 163 تا 184)

3. یادداشت سردبیر: در “خدمت و خیانت” پژوهش
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » زمستان 1394 – شماره 104 علمی-پژوهشی/ISC ‏(6 صفحه – از 7 تا 12)

4. بررسی ساختاری و محتوایی وبگاه کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران در مقایسه با همتایان خود در دنیا
نویسنده : طباطبایی پور، سیدمصطفی؛ میرحسینی، زهره؛ نشاط، نرگس؛

مجله: مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » تابستان 1394 – شماره 102 علمی-پژوهشی/ISC ‏(14 صفحه – از 77 تا 90)

5. پراکندگی موضوعی و میزان استفاده از کتاب‌ها در کتابخانه عمومی کتابخانه ملی
نویسنده : پورعبادی، رضا؛ میرحسینی، زهره؛ نشاط، نرگس؛

مجله: مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » بهار 1394 – شماره 101 علمی-پژوهشی/ISC ‏(16 صفحه – از 85 تا 100)

6. برون‌سپاری فعالیت‌های کتابخانه‌ای در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: تأثیرات بر بهبود عملکرد و چالش‌های فرارو
نویسنده : نشاط، نرگس؛ باغی کشتان، معصومه؛

مجله: مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز 1393 – شماره 99 علمی-پژوهشی/ISC ‏(20 صفحه – از 59 تا 78)

7. نقشه دانش علم اطلاعات و دانش شناسی براساس مقوله بندی موضوعی اصلی و فرعی
نویسنده : باب الحوائجی، فهیمه؛ زارعی، عاطفه؛ نشاط، نرگس؛ حریری، نجلا؛

مجله: مطالعات کتابداری و علم اطلاعات » بهار و تابستان 1393 – شماره 13 علمی-پژوهشی ‏(24 صفحه – از 1 تا 24)

8. یک خدمت و دو دیدگاه: تحلیل شکاف میان دیدگاه کتابداران و کاربران کتابخانه ملی از خدمات ارائه شده، دریافت شده و مورد انتظار
نویسنده : نشاط، نرگس؛ دهقانی، مژده؛

مجله: مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » بهار 1392 – شماره 93 علمی-پژوهشی/ISC ‏(20 صفحه – از 188 تا 207)

9. ارزیابی زوج های کتابشناختی در خوشه بندی پروانه های ثبت اختراع
نویسنده : کرمانی، آناهیتا؛ نشاط، نرگس؛

مجله: مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز 1391 – شماره 91 علمی-پژوهشی/ISC ‏(16 صفحه – از 22 تا 37)

10. بررسی فاصله موجود میان ادراکها و انتظارهای مراجعان از خدمات دریافت شده در کتابخانه ملی با استفاده از مدل تحلیل شکاف
نویسنده : نشاط، نرگس؛ دهقانی، مژده؛

مجله: کتابداری و اطلاع رسانی » بهار 1391 – شماره 57 علمی-پژوهشی/ISC ‏(20 صفحه – از 217 تا 236)

11. استفاده از دو رویکرد تلفیقی در سنجش سرآمدی عملکرد سازمانی مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نویسنده : حسن زاده، الهه؛ نشاط، نرگس؛

مجله: مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » بهار 1391 – شماره 89 علمی-پژوهشی/ISC ‏(20 صفحه – از 38 تا 57)

12. تأثیر جو سازمانی بر خلاقیت کارکنان: مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی
نویسنده : نشاط، نرگس؛ جمالی مهموئی، حمید رضا؛ حسن زاده دیزجی، الهه؛

مجله: پژوهش‌های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی » بهار و تابستان 1391 – شماره 3 علمی-پژوهشی/ISC ‏(14 صفحه – از 123 تا 136)

13. ضرورت تفکر فرارشته ای در مطالعه علم اطلاعات
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: پژوهش‌های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی » پاییز و زمستان 1390 – شماره 2 علمی-پژوهشی/ISC ‏(18 صفحه – از 11 تا 28)

14. میزان همخوانی انتظارات کاربران و استنباط کارکنان از کیفیت خدمات ارائه شده در کتابخانه ملی
نویسنده : نشاط، نرگس؛ دهقانی، مژده؛

مجله: تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی » تابستان 1390 – شماره 56 علمی-پژوهشی/ISC ‏(22 صفحه – از 94 تا 115)

15. جایگاه اندیشه بینامتنیت در کتابداری
نویسنده : حری، عباس؛ نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » تابستان 1389 – شماره 28 علمی-پژوهشی/ISC ‏(10 صفحه – از 3 تا 12)

16. تنظیم، پاسداشت منشأ و حفظ نظم نخستین در آرشیو ملی ایران
نویسنده : باغستانی، ساناز؛ خسروی، فریبرز؛ نشاط، نرگس؛

مجله: گنجینه اسناد » تابستان 1389 – شماره 78 علمی-ترویجی/ISC ‏(12 صفحه – از 88 تا 99)

17. مجموعه سازی دیجیتال چرا و چگونه؟ نمونه پژوهی: طراحی پیش نمون دیچیتالی یادمان قاجار در کتابخانه ملی
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » بهار 1389 – شماره 27 علمی-پژوهشی/ISC ‏(24 صفحه – از 67 تا 90)

18. دیدگاه: تعامل پارادایم های پژوهشی در روش شناسی
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: کتاب ماه کلیات » اسفند 1388 – شماره 147 ‏(1 صفحه – از 30 تا 30)

19. نشست: روش شناسی پژوهش در علوم کتابداری و اطلاع رسانی، چالش ها و راهکارها
مصاحبه شونده : حری، عباس؛ افشار، ابراهیم؛ حیاتی، زهیر؛ جمالی مهموئی، حمید رضا؛ نشاط، نرگس؛

مجله: کتاب ماه کلیات » اسفند 1388 – شماره 147 ‏(12 صفحه – از 12 تا 23)

20.
نقش یونسکو در حفظ میراث مستند جهانی
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: گنجینه اسناد » زمستان 1388 – شماره 76 علمی-ترویجی/ISC ‏(8 صفحه – از 103 تا 110)

21.
پارادایم های نظری و نظریه پردازی در علم اطلاعات
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » بهار 1388 – شماره 23 ISC ‏(20 صفحه – از 3 تا 22)

22.
حقوق پدیدآورندگان و منافع عمومی در کتابخانه رقومی
نویسنده : صمدی، ثریا؛ نشاط، نرگس؛

مجله: اخلاق در علوم و فناوری » بهار و تابستان 1388، سال چهارم – شماره 1 علمی-پژوهشی/ISC ‏(11 صفحه – از 104 تا 114)

23.
رقص آنتروپیک نظم و بی نظمی در رابطه با مفهوم “اطلاعات”
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » زمستان 1387 – شماره 22 ISC ‏(15 صفحه – از 2 تا 16)

24.
دنیای آشوب زده اطلاعات: ملغمه ای از اطلاعات سلبی و ایجابی
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » تابستان و پاییز 1387 – شماره 20 و 21 ISC ‏(22 صفحه – از 21 تا 42)

25.
آشنایی با جامعه اطلاعاتی
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: ره آورد نور » بهار 1387 – شماره 22 ‏(4 صفحه – از 46 تا 49)

26.
آرمانشهر اطلاعات: دهکده جهانی یا غار شبکه ای؟
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » بهار 1387 – شماره 19 ISC ‏(24 صفحه – از 199 تا 222)

27.
تلون مفهومی اطلاعات: ضرورت نظریه ای جامع برای یکپارچه کردن چندبارچگی
نویسنده : نشاط، نرگس؛ حری، عباس؛

مجله: اطلاع شناسی » پاییز و زمستان 1386 – شماره 17 و 18 ISC ‏(26 صفحه – از 5 تا 30)

28.
یادداشت سردبیر
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » پاییز و زمستان 1385 – شماره 13 و 14 ISC ‏(2 صفحه – از 3 تا 4)

29.
فلسفه رقص آنتروپیک نظم و بی نظمی در تولید معنا
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: روان شناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران) » پاییز و زمستان 1385 – شماره 73 علمی-پژوهشی/ISC ‏(16 صفحه – از 141 تا 156)

30.
نقش زبان در بازنمایی معنا
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » پاییز و زمستان 1385 – شماره 13 و 14 ISC ‏(12 صفحه – از 119 تا 130)

یادداشت سردبیر
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » بهار و تابستان 1385 – شماره 11 و 12 ISC ‏(2 صفحه – از 3 تا 4)

32.
ذرات بنیادی و رفتار کوانتومی اطلاعات
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » بهار و تابستان 1385 – شماره 11 و 12 ISC ‏(22 صفحه – از 125 تا 146)

33.
معرفت شناسی اطلاعات
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: روان شناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران) » بهار و تابستان 1385 – شماره 72 علمی-پژوهشی/ISC ‏(22 صفحه – از 77 تا 98)

34.
آنتروپی، آنتروپی منفی، و اطلاعات
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی » بهار و تابستان 1385 – شماره 45 علمی-ترویجی/ISC ‏(14 صفحه – از 63 تا 76)

35.
یادداشت سردبیر
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » پاييز و زمستان 1384 – شماره 9 و 10 ISC ‏(4 صفحه – از 3 تا 6)

36.
زبان و هرمنوتیک در فرایند مرجع
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی » بهار و تابستان 1384 – شماره 43 علمی-ترویجی/ISC ‏(14 صفحه – از 27 تا 40)

37.
رویکرد انتقادی به پژوهش در نظام های اطلاعاتی
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » بهار و تابستان 1384 – شماره 7 و 8 ISC ‏(18 صفحه – از 181 تا 198)

38.
یادداشت سردبیر
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » بهار و تابستان 1384 – شماره 7 و 8 ISC ‏(2 صفحه – از 3 تا 4)

39.
رویکرد معناشناختی به اطلاعات و اطلاع رسانی
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: روان شناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران) » بهار و تابستان 1384 – شماره 70 ISC ‏(14 صفحه – از 107 تا 120)

40.
پرسش از فن آوری: نحله های فکری صاحب نظران در باب فن آوری و سرنوشت آن
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » زمستان 1383 – شماره 6 ISC ‏(13 صفحه – از 8 تا 20)

41.
یادداشت سردبیر
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » زمستان 1383 – شماره 6 ISC ‏(2 صفحه – از 3 تا 4)

42.
یادداشت سردبیر
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » پاييز 1383 – شماره 5 ISC ‏(2 صفحه – از 3 تا 4)

43.
یادداشت سردبیر
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » تابستان 1383 – شماره 4 ISC ‏(2 صفحه – از 3 تا 4)

44.
هر کسی از ظن خود…
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » تابستان 1383 – شماره 4 ISC ‏(20 صفحه – از 19 تا 38)

45.
یادداشت سردبیر
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » بهار 1383 – شماره 3 ISC ‏(2 صفحه – از 3 تا 4)

46.
میزان همگونی فهرستنویسی در کتابخانه های دانشگاهی و مراکز پژوهشی
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی » بهار و تابستان 1383 – شماره 41 علمی-ترویجی/ISC ‏(28 صفحه – از 43 تا 70)

47.
جستارهای هرمنوتیکی در علم اطلاع رسانی
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » بهار 1383 – شماره 3 ISC ‏(22 صفحه – از 17 تا 38)

48.
یادداشت سردبیر
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » زمستان 1382 – شماره 2 ISC ‏(2 صفحه – از 3 تا 4)

49.
هرمنوتیک و بازیابی اطلاعات
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » زمستان 1382 – شماره 2 ISC ‏(16 صفحه – از 31 تا 46)

50.
یادداشت سردبیر
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » پاييز 1382 – شماره 1 ISC ‏(6 صفحه – از 3 تا 8)

51.
چالش های سازماندهی موضوعی منابع وب
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: اطلاع شناسی » پاييز 1382 – شماره 1 ISC ‏(20 صفحه – از 35 تا 54)

52.
جوامع اطلاعاتی و تزلزل حق مؤلف
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: کتابداری و اطلاع رسانی » بهار 1382 – شماره 21 ISC ‏(9 صفحه – از 66 تا 74)

53.
بررسی میزان همسویی کتابخانه ها در سازمان دهی موضوعی کتاب ها (با تأکید بر حوزه ایرانشناسی)
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: روان شناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران) » بهار و تابستان 1382 – شماره 66 ISC ‏(28 صفحه – از 155 تا 182)

54.
بررسی رفتار استنادی نویسندگان مقاله های مندرج در مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از آغازتاکنون
نویسنده : حری، عباس؛ نشاط، نرگس؛

مجله: روان شناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران) » پاييز و زمستان 1381 – شماره 65 ISC ‏(34 صفحه – از 1 تا 34)

55.
مسائل حاصل از ارائه خدمات کتابخانه ای چندزبانه و چند خطی راهی به سوی کتابخانه دهکده جهانی
نویسنده : کنت ای داولین؛ مترجم : نشاط، نرگس؛

مجله: تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی » زمستان 1378 – شماره 35 ISC ‏(4 صفحه – از 22 تا 25)

56.
همکاری میان کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی در ایران
نویسنده : نشاط، نرگس؛

مجله: مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز 1375 – شماره 27 ISC ‏(18 صفحه – از 65 تا 82)

57.
بررسی وضعیت موضوع دهی به کتابها از نظر تعداد و پراکندگی در کتابشناسی ملی ایران (نیمه اول 62 – 69)
گزارشگر : نشاط، نرگس؛

مجله: تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی » بهار و تابستان 1373 – شماره 12 و 13 ISC ‏(12 صفحه – از 65 تا 76)

مطالب مرتبط