شماره جدید فصلنامه روان‌شناسی بالینی

مجله روان‌شناسی بالینی (علمی– پژوهشی) نشریه ای با دسترسی آزاد است که به صورت فصلنامه و به زبان فارسی و خلاصه انگلیسی منتشر می شود و در کلیه مباحث حوزه روان‌شناسی بالینی مقاله می پذیرد. این فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه سمنان و با همکاری انجمن ایرانی روانشناسی منتشر می شود. درجه علمی – پژوهشـی در جلسه مورخ ۶/۳/۱۳۸۸ کمیسیون نشریات علمی کشور به مجله روان‌شناسی بالینی اعطاء گردید. مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۲۴/۸۹۴ می باشد.

شماره جاری: دوره 10، شماره 1، بهار 1397  XML

1

اثربخشی درمان آدلری بر علایم بالینی و رضایت از زندگی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

صفحه 1-9
حسن ملانوروزی؛ علی عیسی زادگان؛ اسماعیل سلیمانی
2

اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افسردگی و اضطراب زنان مطلقه

صفحه 9-20
خدیجه شیرالی نیا؛ رحیم چلداوی؛ عباس امان الهی
3

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

صفحه 21-28
مارال پارسا؛ پرویز صباحی؛ محمدعلی محمدی فر
4

اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر بازداری کودکان مبتلا به صرع کانونی مقاوم به درمان دارویی

صفحه 29-37
حانیه یاورزاده؛ علی غنایی چمن آباد؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ فرح اشرف زاده؛ نرگس هاشمی
5

اثر‌بخشی برنامه تمرینی اسپارک و نوروفیدبک بر سطح کورتیزول کودکان مبتلا به اوتیسم

صفحه 39-45
بهروز گل‌محمدی؛ ولی اله کاشانی؛ سعیده سادات صدرالساداتی
6

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روانشناختی زنان سالمند

صفحه 47-56
محمد اورکی؛ فاطمه جهانی؛ مهدیه رحمانیان
7

مقایسه اثربخشی تحلیل رفتار کاربردی و آموزش پاسخ محور بر جهت گیری زندگی، پذیرش مثبت بی قید و شرط و اضطراب اجتماعی مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم

صفحه 57-69
هدی بابایی کفاکی؛ رمضان حسن زاده؛ محمدکاظم فخری
8

رابطه ی حساسیت اضطرابی، اجتناب تجربی و تاب آوری با اضطراب امتحان در دانش آموزان

صفحه 71-78
خالد جنادله؛ سودابه بساک نژاد؛ عیدان یونسی؛ خدیجه سعادتمند
9

رابطه کمال گرایی خودگرا و جامعه مدار با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای انگیزش درونی و بیرونی

صفحه 79-89
حسن گلستانی؛ علی‌اکبر امین بیدختی؛ سکینه جعفری
مطالب مرتبط