معرفی کتاب Handbook on Computational Intelligence

Handbook on Computational Intelligence (In 2 Volumes)
By Plamen Parvanov Angelov

2016 | 964 Pages | ISBN: 9814675008

این کتاب ک در سال 2016 توسط انتشارات World Scientific Publishing Company به چاپ رسیده است دستنامه ای مفید و جالب در زمینه هوش مصنوعی می باشد که مقوله هایی چون داده های بزرگ ، هوش محاسباتی و مطالب زیر مجموعه های آن ها می پردازد. این کتاب شامل بسیاری از پارادایم های کلاسیک، و همچنین دستاوردهای اخیر و پیشرفت های آینده امیدوار کننده برای حل برخی از این مشکلات بسیار پیچیده است.

مطالب مرتبط