معرفی مستند “مسلمان بودن در ایالات متحده آمریکا”

در این فیلم اعتقادات و رویکرد‌های مسلمانان در آمریکا نمایش داده می‌شود و اطلاعات آن بر اساس گزارش‌های مرکز تحقیقاتی پیو (Pew Research Center) در سال 2017 و روایت‌های واقعی مسلمانان از زندگی خود در آمریکا می‌باشد.
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط مرکز پیو، روزهای اولیه روی کار آمدن ترامپ در آمریکا روزهای پراضطرابی برای مسلمانان آمریکا بوده است تا جایی که تبعیض‌های فراوانی نسبت به جامعه مسلمانان در آمریکا اعمال گشت.

 

مطالب مرتبط