انتشار شماره جدید ژورنال Scripta با موضوع “آینده قومی مذهبی اروپا”

انتشار شماره جدید ژورنال Scripta با موضوع “آینده قومی مذهبی اروپا”

ژورنال Scripta، شماره 28، سال 2018
ناشر: مؤسسه دانر (5 آوریل 2018)

شماره جدید ژورنال Scripta درسال 2018 میلادی منتشر شد و در آن مقالاتی بر اساس سخنرانی‌های ارائه شده در کنفرانسی با موضوع مشابه در فنلاند گردآوری شده است.
این ژورنال توسط مؤسسه دانر منتشر می‌شود و هدف آن انتشار تحقیقات انجام شده با موضوعات دین و فرهنگ می‌باشد.

مطالب مرتبط