معرفی کتاب «اسلام و حقوق بشر»

مقدمه‌ای بر بحث‌های کلیدی بین قوانین اسلامی و قوانین بین‌المللی حقوق بشر
نویسنده: عبدالله سعید
ناشر: انتشارات ادوارد الگار
تاریخ انتشار: 27 آوریل 2018

نویسنده در این کتاب منابعی که در بین احادیث اسلامی به موضوع حقوق بشر پرداخته اند را بررسی می‌نماید و به بیان آن دسته از قوانین اسلامی می‌پردازد که با قوانین بین‌المللی حقوق بشر قابل مقایسه بوده و می‌تواند در کشورهای با جمعیت اکثریت مسلمان اجرا شوند. علاوه براین، آقای سعید با تکیه بر آیات قرآن و روایات اسلامی به بررسی سازگاری‌ها و ناسازگاری‌های میان قوانین اسلامی و قوانین حقوق بشر می‌پردازد.

Table of Contents

Introduction
1. Human rights and Islamic legal sources
2. Development of human rights and some basic conceptions
3. Islamic human rights instruments
4. Human rights and the idea of clash of civilizations
5. Islam and the state
6. Religion the state and human rights
7. Islam human rights and women
8. The rights of the child
9. Freedom of expression
10. Islam and religious freedom
11. Human rights and war
Conclusion

 

منبع: IRIC

مطالب مرتبط